Beter welzijn voor vleeskippen

Om de levensomstandigheden van ‘standaard’ vleeskippen te verbeteren, formuleren en evalueren we eigen kwaliteits- en duurzaamheidscriteria voor onze partners. Daarbovenop engageren Colruyt Laagste Prijzen en OKay zich om tegen 2026 over te schakelen naar vleeskippen die voldoen aan strikte dierenwelzijnscriteria – gebaseerd op het Better Chicken Commitment – en het uitkomen-in-de-stalprincipe (Nestborn- en One2Born-methode).

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 10/06/2022

Kwaliteits- en duurzaamheidscriteria

Uiteraard volgen onze pluimveekwekers steeds de wetgeving, maar Colruyt Laagste Prijzen neemt in zijn lastenboek ook bijkomende vereisten op voor het welzijn, de gezondheid en de hygiëne van de kippen. Zo voorzien de kwekers voeder zonder dierlijke vet, en strobalen om het natuurlijk gedrag van de kippen te stimuleren. De naleving van al onze criteria volgen we nauwlettend op.

Kuikens in de stal Met extra duurzaamheidscriteria boven op de wettelijke verbeteren we stap voor stap de levensomstandigheden van de kippen.

Bijkomende dierenwelzijnscriteria

Samen met onze leveranciers werken Colruyt Laagste Prijzen en OKay aan de toepassing van criteria voor een verhoogd dierenwelzijn, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC). Vanaf 2026 zal zowel alle Boni-diepvrieskip, alle verse kip bij OKay als de verse standaardkip van het eigen Colruyt-merk in de beenhouwerijen aan de normen voldoen. Zo willen we het onze klanten makkelijker maken om duurzamer te kiezen op vlak van dierenwelzijn. 

Guy Elewaut, marketingdirecteur Colruyt Laagste Prijzen
Door deze criteria toe te passen op onze 'standaardkip' – meer dan 73 % van ons volume verse kip – willen we écht een verschil maken en de sector inspireren.

Colruyt Laagste Prijzen en OKay rollen de striktere criteria geleidelijk aan uit zodat hun kwekers en leveranciers de productiemethode stap voor stap kunnen aanpassen. Extra strobalen in de stallen zijn eenvoudig te voorzien. Maar andere elementen vereisen een investering en/of enige tijd, zoals structurele aanpassingen aan het gebouw om meer daglicht mogelijk te maken. 

Kuikens in de stal

Vanaf 2022 liggen de eerste kippenproducten in de winkel die al voldoen aan verschillende criteria gebaseerd op het Better Chicken Commitment: een trager groeiend ras, 40 % meer ruimte per kip, voldoende zitstokken, piksubstraten zoals strobalen … Je herkent deze producten aan de hand van deze ‘Stap voor stap’-sticker. Tegen 2026 zal de transitie volledig afgerond zijn.

'Stap voor stap'-sticker met opschrift: Trager groeiend ras, meer ruimte, ... Naar een beter dierenwelzijn, stap voor stap.
Kuikens en eieren in de stal Nestborn en One2Born: de broederij brengt voorgebroede eieren naar de stal waar ze zullen uitkomen. Investeringen of aanpassingen in de stal zijn dus niet nodig.

Kuikens laten uitkomen in de stal

Na geslaagde proefprojecten in 2020 en 2021, hebben we beslist om tegen 2026 ook de Nestborn- en de gelijkaardige One2Born-methode op te nemen in het lastenboek voor vleeskippen van de Colruyt- en OKay-beenhouwerij. Een primeur in België! Zo willen we nog meer kwekers warm maken voor de aanpak waarbij kuikens rechtstreeks geboren worden waar ze zullen opgroeien. Dat heeft enkele belangrijke voordelen:

  • De kuikens blijven gespaard van het transport van de broeierij naar de stal, en van de bijhorende verplaatsingshandelingen. Daardoor hebben ze minder stress.
  • Ze kunnen meteen volgens hun natuurlijke ritme beginnen te eten en drinken, wat een positief effect heeft op hun darmgezondheid.  
  • Hun algemene gezondheid verbetert op die manier aanzienlijk, wat zal leiden tot minder sterfte en minder antibioticagebruik (tot 50 %, of meer). 
Philippe Toussaint, Vakcentrum Productduurzaamheid
Kuikens rechtstreeks in de stal geboren laten worden, vraagt overigens geen belangrijke meerkosten: het kuiken kost meer, de gezondere volwassen kip minder.

In dialoog met onze partners

Op basis van zijn lastenboek met dierenwelzijnscriteria, laat Colruyt Laagste Prijzen bij zijn partners elk jaar een audit doen door een externe, onafhankelijke organisatie. Zo verzamelen we sinds 2017 gegevens over de levensomstandigheden van de kippen bij zowel voederleveranciers, pluimveehouders als slachthuizen. Op basis daarvan kunnen we de aanpak voor meer dierenwelzijn en -gezondheid evalueren. Ons doel is in dialoog te gaan met al onze partners in de keten en samen duidelijke ambities en prioriteiten te formuleren.  

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap