De nieuwe welzijnskip van Colruyt Group: beter welzijn voor vleeskippen

Betere levensomstandigheden voor vleeskippen: dat is de ambitie van Okay en Colruyt Laagste Prijzen. In samenwerking met de kwekers introduceren ze stapsgewijs strengere welzijnscriteria voor de ‘standaard’ vleeskippen in hun assortiment en de toepassing van het uitkomen-in-de-stalprincipe (NestBorn- en One2Born-methode). De eerste welzijnskippen liggen sinds midden 2022 in de winkel.   

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 16/11/2022

Strengere welzijnscriteria

Uiteraard volgen de pluimveekwekers waarmee we samenwerken steeds de wetgeving. Toch namen Colruyt Laagste Prijzen en Okay in 2021 als eerste Belgische retailer het initiatief om samen met onze leveranciers werk te maken van striktere welzijnscriteria voor kippen, gebaseerd op het Better Chicken Commitment (BCC).

Colruyt Laagste Prijzen en Okay rollen de striktere criteria geleidelijk aan uit zodat hun kwekers en leveranciers de productiemethode stap voor stap kunnen aanpassen. Extra strobalen in de stallen zijn eenvoudig te voorzien. Maar andere elementen vereisen een investering en/of enige tijd, zoals structurele aanpassingen aan het gebouw om meer daglicht mogelijk te maken. 

Kuikens in de stal Met extra duurzaamheidscriteria - boven op de wettelijke - verbeteren we stap voor stap de levensomstandigheden van de kippen.
Guy Elewaut, marketingdirecteur Colruyt Laagste Prijzen
Door deze nieuwe welzijnscriteria toe te passen op onze 'standaardkip' – meer dan 73 % van ons volume verse kip – willen we écht een verschil maken en de sector inspireren.

Vanaf 2022 liggen de eerste kippenproducten in de winkel die al voldoen aan verschillende criteria gebaseerd op het Better Chicken Commitment: een trager groeiend ras, 40 % meer ruimte per kip, voldoende zitstokken, piksubstraten zoals strobalen … Je herkent deze producten aan de hand van de ‘Stap voor stap’-sticker. Tegen 2026 zal de transitie volledig afgerond zijn.

Kuikens laten uitkomen in de stal: een primeur in België

Na geslaagde proefprojecten in 2020 en 2021, hebben we beslist om tegen 2026 ook de NestBorn- en de gelijkaardige One2Born-methode op te nemen in het lastenboek voor vleeskippen van de Colruyt- en Okay-beenhouwerij. Een primeur in België! Zo willen we nog meer kwekers warm maken voor de aanpak waarbij kuikens rechtstreeks geboren worden waar ze zullen opgroeien. Dat heeft enkele belangrijke voordelen:

  • De kuikens blijven gespaard van het transport van de broeierij naar de stal, en van de bijhorende verplaatsingshandelingen. Daardoor hebben ze minder stress.
  • Ze kunnen meteen volgens hun natuurlijke ritme beginnen te eten en drinken, wat een positief effect heeft op hun darmgezondheid.  
  • Hun algemene gezondheid verbetert op die manier aanzienlijk, wat zal leiden tot minder sterfte en minder antibioticagebruik (tot 50 %, of meer). 
Kuikens en eieren in de stal NestBorn en One2Born: de broederij brengt voorgebroede eieren naar de stal waar ze zullen uitkomen. Investeringen of aanpassingen in de stal zijn dus niet nodig.
Philippe Toussaint, Vakcentrum Productduurzaamheid
Kuikens rechtstreeks in de stal geboren laten worden, vraagt overigens geen belangrijke meerkosten: het kuiken kost meer, de gezondere volwassen kip minder.

Exclusieve samenwerking met 17 Belgische kippenkwekers

Voor het grootste deel van de welzijnskippen van de Colruyt Beenhouwerij werkt Colruyt Laagste Prijzen sinds oktober 2022 rechtstreeks samen met 17 Belgische kippenkwekers, een broeierij, een veevoederbedrijf en een slachterij. Die kwekers werken exclusief voor Colruyt Group en respecteren de strengere welzijnscriteria zoals hierboven beschreven. En uniek in België: ze passen systematisch de NestBorn-methode toe, waarbij de kuikens dus in de stal geboren worden. Zo werken we structureel en op lange termijn samen aan meer kippenwelzijn. 

'Stap voor stap'-sticker met opschrift: Trager groeiend ras, meer ruimte, ... Naar een beter dierenwelzijn, stap voor stap. Je herkent de producten van onze nieuwe welzijnskippen aan deze 'Stap voor stap'-sticker. 
Delphine Tasiaux, Agri Furfooz in Dinant
Wij zijn elke dag met onze dieren bezig en vinden het dan ook belangrijk dat zij een beter leven hebben.

Onafhankelijke controle op dierenwelzijn

Op basis van het nieuwe lastenboek voor onze welzijnskippen zal Colruyt Group bij zijn partners elk jaar een audit laten doen door een externe, onafhankelijke organisatie. Op basis daarvan kunnen we de aanpak voor meer dierenwelzijn en -gezondheid evalueren. Ons doel is in dialoog te gaan met al onze partners in de keten en samen de nieuwe ambities en criteria stapsgewijs te implementeren.   

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap