Verantwoord antibioticagebruik bij dieren

We willen absoluut vermijden dat antibioticaresistentie verder uitbreidt. Daarom volgen we het antibioticagebruik bij dieren gekweekt voor vlees van onze eigen merken nauwgezet op.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 15/11/2022

Verbod op preventieve antibiotica

Overmatig of onoordeelkundig gebruik van antibiotica zorgt voor een toenemende antibioticaresistentie die de werking van deze geneesmiddelen en dus de gezondheid van mens en dier hypothekeert.

Al in 1999 namen we in onze lastenboeken het verbod op om bij dieren antibiotica preventief toe te dienen of te gebruiken om de groei te bevorderen. Een maatregel die in 2006 door de Europese Unie werd overgenomen. In België is er vandaag een wettelijk verbod op preventieve antibiotica en mag het geneesmiddel enkel ingezet worden na diagnose door een dierenarts. We stimuleren onze vleesleveranciers ook om werk te maken van een bedrijfsspecifiek vaccinatiemanagement, een goede stalhygiëne en een correcte huisvesting en ventilatie.

Vlaams Hoeverund

Gebruik van antibiotica bij ziektes

  • Een dierenarts ziet toe op een correct gebruik van antibiotica, volgens de richtlijnen van AMCRA (Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals vzw, het kenniscentrum voor antibioticagebruik en -resistentie bij dieren) die we in ons lastenboek hebben opgenomen.
  • Kwekers die met ons samenwerken, moeten alle antibioticagebruik registreren op een online platform. Voor pluimvee (leg- en vleeskippen), varkens en vleeskalveren is dit verplicht via Sanitel-Med (FAGG). Voor gebruikers van het Colruyt-lastenboek (varkens) of van de kwaliteitssystemen Belplume (pluimvee), BePork (varkens), Belbeef (runderen) of IKM Vlaanderen (melkvee) gebeurt de ingave via het AB Register. Via het AB Register krijgt elke kweker regelmatig een verslag van zijn antibioticagebruik en een vergelijking met dat van zijn collega’s. Dat werkt sensibiliserend en motiveert de kwekers om minder antibiotica te gebruiken.
  • De wetgeving voorziet dat er na toediening van antibiotica een vooraf bepaald aantal dagen (wachttijd) moet verstrijken alvorens de dieren geslacht mogen worden of de producten zoals eieren op de markt mogen komen. Hiermee wordt vermeden dat dierlijke producten residu’s van antibiotica zouden bevatten. We voeren met Colruyt Group bijkomende controles uit om er zeker van te zijn dat er geen significante resten van geneesmiddelen in het vlees zijn achtergebleven.

 

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap