Wat is Stap voor stap?

Colruyt Group wil met ‘Stap voor stap’ zijn duurzame ambitie naar buiten brengen. Vanuit onze positie als marktleider in retail én in de productieketen willen we een positieve spiraal op gang brengen. Zo zetten we onze klant werkelijk op weg om bewuster te consumeren.

Wij gaan steeds duurzamer ondernemen

Duurzaamheid loopt al tientallen jaren als rode draad door onze werking. We zijn een waardengedreven bedrijf dat haar verantwoordelijkheid opneemt. Wij engageren ons om onze activiteiten steeds duurzamer te maken en hebben daarbij aandacht voor de planeet en al haar bewoners.

We verduurzamen stapsgewijs ons productaanbod en onze diensten. We investeren in nieuwe, duurzamere technologie op gebied van energie, transport, winkelinrichting en -constructie. Dat doen we in nauwe samenwerking met onze leveranciers, onze producenten en onze medewerkers, onze partners enz. 


Zodat jij bewuster kan consumeren

Onze gezamenlijke initiatieven en inspanningen die een positieve invloed hebben op gezondheid, samenleving, dierenwelzijn en milieu maken we tastbaar. We doen dit aan de hand van 4 iconen die overeenstemmen met deze 4 belangrijke thema’s.

Producten, diensten en initiatieven met sterke ambities en een aantoonbare impact op één van de vier gebieden, krijgen een icoon. Zo informeren we onze klanten met concrete bewijzen. We laten hem zien dat hij ook door doordeweekse keuzes écht een verschil kan maken.


En we samen duurzamere keuzes maken

Het is geen eenrichtingsverkeer. We nodigen iedereen uit om mee te werken aan onze duurzame ambities en stap voor stap die wereld te creëren waarin we graag willen leven. Want onze toekomst, die hebben we zelf in de hand.


Hoe werkt ons duurzame spaarprogramma?

Kies Eco-score A of B en spaar punten in je Xtra-app. Ontdek hoe je ze inzet om goede doelen in België te steunen.

Lees meer

Ons gezondheidsicoon helpt je om bewust keuzes te maken voor een gezond en evenwichtig leven.

Steun je een initiatief met het samenlevingsicoon of koop je een product met dat icoon, dan draag je bij aan een betere maatschappij.

Aan de hand van het dierenwelzijnsicoon kies je makkelijk voor producten waarvoor we inspanningen doen om de dieren een beter leven te geven.

Dankzij het milieu-icoon maak je als klant makkelijk milieubewuste keuzes.

Zo dragen we samen bij aan een duurzamere wereld, stap voor stap.