Hernieuwbare energie voor een duurzame toekomst

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Naast het verminderen van ons energieverbruik, zetten we volop in op het groene karakter ervan. Want waar energie vandaan komt, speelt een grote rol. Bij energieopwekking uit fossiele brandstoffen komt CO₂ vrij, met de klimaatopwarming als gevolg. Groene energie uit hernieuwbare bronnen veroorzaakt bij de energieopwekking amper luchtvervuiling en CO₂-uitstoot én geraakt nooit op.

Wat wij precies onder energie verstaan, lees je in onze definities.

Hoe gaat Colruyt Group duurzaam om met energie?

1. Minder energieverbruik

 • Via infrastructuur en technieken: bv. energiebesparende renovaties, warmterecuperatie, warmtepompen
  en lage-energiewinkels.
 • We sensibiliseren onze medewerkers om kleine verliesposten aan te pakken, gelinkt aan gebruik en onderhoud.
 • Via de producten in ons assortiment: samen met onze leveranciers willen we bekijken hoe we het energieverbruik in onze waardeketens kunnen verminderen.

2. Kiezen voor hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is energie uit hernieuwbare energiebronnen zoals wind, zon of water. Het grote voordeel van hernieuwbare energie is dat er amper broeikasgassen zoals CO₂ of andere schadelijke stoffen vrijkomen bij de energieopwekking. Ideaal dus om luchtvervuiling en klimaatopwarming tegen te gaan. 
 
 • De energie die we verbruiken, komt zoveel mogelijk uit hernieuwbare energiebronnen. Ons elektriciteitsverbruik komt voor nagenoeg 100 % uit groene stroom.
 • We produceren zelf groene stroom uit zonne-energie en investeren via Virya Energy in windenergie.
 • Via de producten in ons assortiment: samen met onze leveranciers willen we bekijken hoe we het energieverbruik in onze waardeketens kunnen vergroenen.
 • Door middel van coöperaties en investeringen in hernieuwbare energie willen we het maatschappelijk draagvlak rond de duurzame energietransitie mee verhogen.

3. Energie slim inzetten

 • Gelijktijdigheid van energieproductie en energieverbruik: we verschuiven ons verbruik maximaal naar momenten waarop de productie van groene stroom hoog is.
 • Smart grids: via slimme netwerken sturen we onze installaties automatisch aan op basis van de hoeveelheid beschikbare energie, de energieprijzen, weergegevens, gebruikersvariabelen en technische parameters.
 • Flexibel energieverbruik: we hebben in kaart gebracht welke toestellen we kunnen afzetten, hoe vaak en hoe lang. Elektrisch laden, doen we zoveel mogelijk ’s nachts, net als het produceren van waterstof en liquid ice.
 • Energieopslag in waterstof en batterijen bij overproductie van zonne-energie en windenergie. We zetten ons ook in om de maatschappelijke transitie op dit vlak mee te realiseren.

Onze doelstellingen en initiatieven

Groene energie

Tegen 2030 is minstens 60 % van de energie die we verbruiken, afkomstig uit hernieuwbare energiebronnen.

Status 2022

45,1%
Doelstelling 2030

Eigen en lokale productie

Tegen 2030 is de hernieuwbare energie die we verbruiken voor 100 % afkomstig uit eigen of lokale productie-eenheden.

Status 2022

99,0%
Doelstelling 2030

Minder energieverbruik

Tegen 2030 verbruiken we 20 % minder energie tegenover basisjaar 2009 (relatief ten opzichte van de omzet).

Status 2022

10,4%
Doelstelling 2030

Initiatieven rond 'Preventie en reductie van energieverbruik'

Gelijktijdigheid

Tegen 2030 bedraagt de gelijktijdigheid tussen onze elektriciteitsproductie en -behoefte op onze centrale sites in Halle, Lot, Ollignies en Ghislenghien minimaal 90 %.

Status 2022

75,8%
Doelstelling 2030