Ons energiereductieplan

Tegen 2030 willen we met Colruyt Group 20 % minder energie verbruiken dan in 2009 (relatief, in verhouding tot onze groeiende omzet). Ons energiereductieplan voorziet in een structurele aanpak van de grootste verbruikers: verwarming, koeling, personen- en vrachtvervoer en verlichting.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 25/07/2023

Energiesparen zit in onze natuur

De duurzaamste energie is de energie die je niet verbruikt, dat is altijd ons uitgangspunt geweest. In de jaren ‘60 was ons streven naar energiebesparing vooral economisch geïnspireerd, want zo konden we kosten besparen, noodzakelijk om onze klanten de laagste prijzen te garanderen. Uiteindelijk werd het onze natuur om zuinig om te springen met de beschikbare middelen, waaronder energie. Ook vandaag blijven we ons inspannen om ons energieverbruik te reduceren, aan de hand van ons energiereductieplan.

Gevel van Colruyt Nieuwpoort Energie-efficiënte gebouwen laten Colruyt ook toe om de laagste prijzen te garanderen.

Horizon 2030

Via ons energiereductieplan willen we tegen 2030 het energieverbruik van onze activiteiten in België en Luxemburg doen dalen met 20 % tegenover basisjaar 2009, in verhouding tot de – continu groeiende – omzet. We hadden ons als tussendoel gesteld om eind 2020 al een relatieve reductie van 14 % te halen. Dat lukte net niet, doordat het energieverbruik voorlopig sneller stijgt dan de omzet. Dat meerverbruik is te wijten aan o.a. verdere automatisatie, de groeiende verkoop van gekoelde producten en het binnentrekken van externe activiteiten, zoals gekoelde opslag. Toch vertrouwen we erop dat we met ons reductieplan het doel van 20 % reductie tegen 2030 zullen behalen.

Focus op de grootste verbruikers

In ons energiereductieplan focussen we op die terreinen waar het meest reductie te halen valt. Concreet zijn dat grote verbruikers zoals verwarming, koeling, personen- en vrachttransport en verlichting. Enkele voorbeelden van maatregelen waarmee we energie besparen.

 • Lage-energiewinkels
  Sinds 2007 bouwen we alleen nog lage-energiewinkels. Die zijn erg zuinig, dankzij doorgedreven isolatie en luchtdichtheid, ledverlichting en efficiënte technieken zoals koelinstallaties met warmterecuperatie. Tegelijk laten we oudere winkels energiebesparend renoveren. Zo zal tegen 2030 liefst 90 % van onze vestigingen in België een lage-energiewinkel zijn.
 • Goederentransport
  We sparen heel wat vrachtwagenritten en brandstofverbruik uit dankzij o.a. optimale belading en slimme transportplanning.
 • Mobiliteit medewerkers
  We stimuleren alternatieve vervoersmodi en gedeeld woon-werkverkeer. En we zetten in op regionale kantoren, telewerk en de verdere vergroening van ons wagenpark.
 • Gedragsverandering
  Los van structurele maatregelen zetten we ook sterk in op bewustwording en gedragsverandering. Via campagnes rond energiezorg maken we onze medewerkers bewust dat ze met hun gedrag ook kunnen bijdragen aan energiereductie. Daarbij focussen we op eenvoudige handelingen die een verschil maken, zoals deuren dichthouden, diepvriezers ijsvrij maken of de verlichting uitschakelen.  

Onze andere energiedoelstellingen

 • Tegen 2030 bedraagt de gelijktijdigheid van stroomproductie en -verbruik minimaal 90 %. Dit zorgt o.a. voor een lagere belasting van het openbare distributienet.
 • Tegen 2030 is 60 % van ons totale energieverbruik afkomstig uit niet-fossiele bronnen, voor 100 % zelf of lokaal geproduceerd. Dit beperkt het energietransport en de bijhorende milieu-impact.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap