Onze duurzame initiatieven

Binnen onze duurzaamheidsstrategie formuleren we heel wat ambitieuze doelstellingen op lange termijn. Om die te realiseren, zetten we meer dan 150 concrete projecten op: onze duurzaamheidsinitiatieven.

Hoe we voedselverlies tegengaan Rechtstreekse samenwerking met Belgische landbouwers Duurzame koeling van producten Circulair bouwen 12 miljoen bomen voor zuivere lucht FSC-houtskool en duurzame briketten uit reststromen Continu leren en ontwikkelen Ons CO₂-reductieplan Dier- en milieuvriendelijke eieren Meer lage-energiewinkels, minder fossiele brandstoffen Voedseloverschotten in onze winkels: wat doen we ermee? Zeeboerderij voor Belgische mosselen Biologisch varkensvlees van eigen bodem Duurzamere palmolie Verantwoorde sojateelt in binnen- en buitenland Duurzame mobiliteit voor medewerkers Slimmer verpakken Naar minimale afvalstromen en maximale recyclage Hergebruik van afval- en regenwater Duurzame klantenmobiliteit Dierenwelzijn bij runderen Hoe bevorderen we de biodiversiteit? Aan tafel in 1-2-3 euro Ons energiereductieplan Productie hernieuwbare elektriciteit Slim en duurzaam goederenvervoer Hoffelijk en veilig vrachtvervoer 100 % hernieuwbare stroom, 100 % zelf opgewekt Meer welzijn voor vleeskippen Meer verse groenten en fruit uit België Duurzame wilde en gekweekte vis Duurzame koffie en thee Sociale audits Konijnen uit diervriendelijke parksystemen Verdoofd slachten en audits in slachthuizen Zwerfvuil. Vermijden, opruimen en sensibiliseren 100 % gecertificeerd hout en papier Betere voedingswaarden voor een evenwichtiger eetpatroon Volop voor verantwoord katoen Ketenprojecten om lokale gemeenschappen te versterken Belgische chocolade Pionieren met vertical farming