Ketenprojecten om lokale gemeenschappen te versterken  

Via internationale ketenprojecten willen we kleine landbouwproducenten in regio’s in ontwikkeling hefbomen aanreiken om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 28/07/2023

Markttoegang voor kleine landbouwproducenten

Elk product dat in onze winkelrekken ligt, is een kans om een positief verschil te maken. Vele familiale landbouwbedrijven in regio’s in ontwikkeling hebben het potentieel om kwalitatief en duurzaam te produceren. Maar door gebrek aan geld, kennis of certificatie, krijgen ze op eigen kracht moeilijk toegang tot beter betalende exportmarkten.

In zo’n geval bekijken we of een internationaal ketenproject een oplossing is. Daarbij bouwen we samen met de boeren en andere ketenactoren een efficiënte en duurzame productieketen uit: we garanderen hen een afzetmarkt, helpen bij de verbetering van de kwaliteit en duurzaamheid van hun product (via kennisoverdracht, (technische) ondersteuning, financiering) en waar mogelijk ondersteunen we deze gemeenschappen ook met vormingsprojecten van Collibri Foundation. In onze internationale ketenprojecten werken alle partners nauw samen en staan langetermijndenken en win-winoplossingen centraal.

Economische, sociale en ecologische impact

Wanneer we een ketenproject opzetten of ondersteunen engageren we ons om een vast en aanzienlijk volume van de boerenorganisaties aan te kopen aan een goede prijs en dat in onze Belgische winkels te koop aan te bieden (onder onze eigen merken zoals Boni of Graindor). Op die manier zien de boeren hun inkomsten stijgen en kunnen ze meer investeren.

Van onze kant verwachten we dat de producenten kwaliteit leveren, duurzaam produceren met respect voor mens en milieu en dat ze zich ook verder bekwamen in zaken zoals logistiek, verwerking en verkoop. Onze partners krijgen daarbij de tijd en de nodige begeleiding om zich stap voor stap aan te passen aan de hogere eisen.

Opleiding en toegang tot kennis zijn essentieel om boerenorganisaties te versterken en hen tot een volwaardige partner te maken. Opleiding en toegang tot kennis zijn essentieel om boerenorganisaties te versterken en hen tot een volwaardige partner te maken.

Criteria voor ketenprojecten  

Voor we in een ketenproject stappen, doen we uitgebreide voorstudies en kijken we naar de mate waarin boerencoöperaties al georganiseerd zijn. Afhankelijk daarvan gaan we ofwel bestaande ketens versterken of nieuwe ketens uitbouwen. Daarbij houden we rekening met een aantal criteria:

  • We kiezen altijd voor producten uit landen of regio’s in ontwikkeling.
  • We ondersteunen kleine familiale producenten/boeren, georganiseerd in coöperatieven of via een duurzame partner.
  • We werken altijd samen met onafhankelijke partners zoals ngo’s, experts, universiteiten, vzw’s … zodat een goede opvolging ter plaatse mogelijk is.
  • Projecten zijn liefst realiseerbaar binnen max. vijf jaar en daarna moeten de coöperatieven zelf de hele keten in handen kunnen nemen. We bouwen van bij de start duurzaamheidsmechanismen in.
  • Export is één ding, maar de keten moet voor de boeren ook een hefboom zijn om sterker te staan op de lokale markt.
In 2020 bundelden we enkele inzichten over het uitbouwen van succesvolle internationale ketenprojecten.  In 2020 bundelden we enkele inzichten over het uitbouwen van succesvolle internationale ketenprojecten.

Benieuwd naar onze ketenprojecten?

Wil je meer weten over hoe we onze ketenprojecten hebben opgezet? Neem een kijkje op de detailpagina's van de afzonderlijke producten:

In samenwerking met Rikolto maakten we in 2020 een mooi overzicht van de internationale ketenprojecten waaraan we de voorbije 15 jaar meewerkten. Je vindt er tal van tips & tricks voor de uitbouw van een succesvol ketenproject. Nu al vind je in onze winkels een veertigtal eigenmerkproducten terug uit ketenprojecten. Bedoeling is om dit aantal de volgende jaren stelselmatig uit te breiden.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap