Een samenleving waarin we niemand achterlaten

De samenleving, dat zijn wij en jij. Als Belgische retailer willen we op een inclusieve en mensgerichte manier ondernemen, vanuit onze waarden zoals respect voor het individu, samenhorigheid en verbinding tussen mensen. Voor en met iedereen, ook wie het moeilijker heeft.

Wat wij precies onder de samenleving verstaan, lees je in onze definities.

Hoe zet Colruyt Group zich in voor een sterke, inclusieve samenleving?

1. Lokale verankering

Dichtbij onze retail- en productieactiviteiten willen we zo weinig mogelijk hinder veroorzaken. Stedelijke inplanting, mobiliteit, veiligheid, geluid, luchtkwaliteit en minder zwerfvuil zijn dan ook belangrijke thema’s waarover we in dialoog gaan met de lokale overheden en buurtbewoners.

Daarnaast willen we effectief meerwaarde creëren voor de buurt. We zoeken actief naar verbindingen met het verenigingsleven, de lokale netwerken en lokale producenten.

2. Belgische en internationale ketenprojecten

We gaan directe samenwerkingen aan met Belgische landbouwers. Via dialoog zoeken we samen naar concrete oplossingen die inwerken op hun reële context.

Via onze internationale ketenprojecten willen we ook primaire landbouwproducenten in regio’s in ontwikkeling hefbomen aanreiken om hun levensomstandigheden te verbeteren. We werken hiervoor samen met partnerorganisaties die de context van deze boeren zeer goed kennen.

In al deze samenwerking willen we duurzame meerwaarde creëren op economisch, sociaal en ecologisch vlak.

3. Toekomstige generaties ondersteunen

Via onze stichting Collibri Foundation bieden we binnen- en buitenlandse jongeren in een maatschappelijk kwetsbare context meer kansen op een geslaagde toekomst, via vorming, begeleiding en uitwisseling. Dit doen we samen met universiteiten en partnerorganisaties.

4. Kennis delen

We willen een inspiratie- en referentiepunt zijn en onze opgebouwde kennis en ervaring delen met andere stakeholders in de maatschappij. We geloven in het principe van co-creatie: samen zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Onze doelstellingen en initiatieven

Internationale ketenprojecten

Tegen 2025 hebben we 20 internationale ketenprojecten.

Status 2022

8,0
Doelstelling 2025

We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Inclusieve samenleving’.


Initiatieven rond 'Inclusieve samenleving'