Rechtstreekse samenwerking met Belgische landbouwers

De voorbije jaren hebben we een aantal directe samenwerkingen met Belgische landbouwers opgezet. Zo willen we verder blijven inzetten op Belgische verankering en sourcing van onze agrovoedingsproducten. “De keten zo kort mogelijk houden, van grond tot mond, daar heeft iedereen baat bij: de dieren, de landbouwers en de consument”, zegt Johan Pattyn, voorzitter van producentenorganisatie Vlaams Hoeverund.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 31/07/2023

Duurzame partnerships

Bij het opzetten en uitwerken van partnerships houden we altijd rekening met volgende afspraken:

 • We werken met formeel geborgen afspraken en engagementen tussen de betrokken ketenpartners op vlak van prijsvorming, kwaliteit, volume en ambitie inzake duurzaamheid.
 • Er is de bereidheid om samen te leren, kennis te delen, te innoveren en bij te sturen. Onze samenwerking is dus ook een lerend netwerk
 • Er is regelmatig overleg over hoe de samenwerking verloopt, hoe we dit evalueren en hoe we de toekomst zien. 
 • We werken samen aan efficiëntie in de keten: hoe kunnen we van begin tot einde zo optimaal en efficiënt mogelijk samenwerken? Om zo tot een duurzame samenwerking in de brede zin van het woord te komen.

Een goed voorbeeld? Voor een deel van de biologische groenten slaan Bio-Planet, Colruyt en Okay de handen in elkaar met vzw De Lochting, een maatwerkbedrijf en bioboerderij uit Roeselare. Samen hebben we de voorbije twee jaar stappen genomen om voedselverlies te minimaliseren door de bestel- en productiehoeveelheden beter op elkaar af te stemmen.

Correcte prijs voor telers van appels Magic Star en Coryphée

De Magic Star en de Coryphée werden speciaal voor Colruyt Group ontwikkeld in samenwerking met drie Belgische fruittelers. Het doel van de samenwerking: lekker lokaal fruit aanbieden, het Belgische appelseizoen verlengen en het vakmanschap van de fruittelers in de verf zetten.

 • Colruyt Group betaalt royalty’s aan de fruitveredelaars voor het exclusieve gebruik van de licentie. De telers kunnen rekenen op een afzetgarantie en dus een correcte prijs.
 • Onze telers werken volgens de ‘low residu-methode’. Daarbij beschermen zij de bloesems tegen eventuele ziektes volgens de conventionele landbouw. Zodra de bloesem aanwezig is, zetten zij de stap naar de normen van de biologische landbouw.
 • De afvalstromen worden beperkt door nevenproducten te produceren, zoals bijvoorbeeld appelsap.
Dankzij de Magic Star en de Coryphée kunnen we het Belgische appelseizoen verlengen en minder buitenlands fruit invoeren. Dankzij de Magic Star en de Coryphée kunnen we het Belgische appelseizoen verlengen en minder buitenlands fruit invoeren.

Innovatieve keten voor Belgische biologische baktarwe

Elf Belgische partners – zeven bio-akkerbouwers, bloemmolen Molens van Oudenaarde, bakkerij Atelier du Pain, bakkerij De Trog en biosupermarkt Bio-Planet – slaan de handen in elkaar om kwalitatieve biobaktarwe te telen, die verwerkt kan worden tot biobrood dat van A tot Z Belgisch is.  De nieuwe keten zorgt voor een gegarandeerde afzet voor elk van de betrokken partijen, en moet ook een boost geven aan de Belgische bio-tarwesector en andere bio-akkerbouwers overtuigen om te kiezen voor kwalitatieve biobaktarwerassen.

Het 100 % Belgische biobrood is vanaf het najaar 2021 verkrijgbaar bij Bio-Planet. Het 100 % Belgische biobrood is vanaf het najaar 2021 verkrijgbaar bij Bio-Planet.

Vanuit Colruyt Group en zeker vanuit biosupermarkt Bio-Planet willen we de stijgende vraag naar bio-brood zoveel mogelijk opvangen met een Belgisch aanbod. Net daarom zetten we ook alsmaar sterker in op de lokale verankering van biologische landbouw.

Stabiele melkprijs: inkomenszekerheid voor 330 melkveehouders

Sinds begin april 2020 vinden klanten bij Colruyt Laagste Prijzen, Okay en Spar Colruyt Group 13 melkproducten van ons huismerk Boni waarmee we samen met de consument een waardevol verschil maken. 330 melkveehouders van het zuivelbedrijf Inex krijgen gedurende vijf jaar een stabiele prijs voor 18 % van hun melkvolume. De jaarlijks geïndexeerde prijs biedt de melkveehouders meer inkomenszekerheid in een markt met grote prijsschommelingen en laat hen toe om verder te investeren in duurzame groei.

100 % Belgische keten voor kwaliteitsvol biologisch varkensvlees

Sinds 2019 bieden Colruyt en Bio-Planet 100 % Belgisch biologisch varkensvlees aan dat afkomstig is van een exclusief samenwerkingsverband tussen biovarkenskwekerij Biovar.be, Delavi en Colruyt Group. Samen met BioVar.be ontwikkelden we een eigen genetica waardoor het bio-varkensvlees erg mals en sappig is. Hiermee beantwoorden we de groeiende vraag van de consument naar kwalitatief en duurzaam Belgisch geproduceerd vlees.

Colruyt Group, Biovar.be en Delavi werken samen voor 100 % Belgisch biologisch varkensvlees. Colruyt Group, Biovar.be en Delavi werken samen voor 100 % Belgisch biologisch varkensvlees.

BioVar.be investeerde in gloednieuwe, moderne stallen en respecteert de strenge criteria voor biologische landbouw op het vlak van dierenwelzijn, huisvesting, voeding en gezondheid. Delavi staat in voor de coördinatie van het transport, de slacht en de versnijding. Ons bio-gecertificeerde vleeswerkingsbedrijf Fine Food Meat zorgt voor het portioneren, verwerken en verpakken van het vlees.

Rechtstreekse samenwerking met Belgische aardappeltelers

We werken rechtstreeks samen met een aantal Belgische aardappeltelers. Dat partnership biedt meerdere voordelen voor zowel de producent als de consument:  

 • We maken samen kwaliteitsafspraken en selecteren de aardappelvariëteiten die het best zijn aangepast aan de lokale bodemsoorten.
 • De telers krijgen vaste prijzen en zijn dus minder afhankelijk van sterk schommelende prijzen.
 • We kunnen het Belgische aardappelseizoen met een maand verlengen.

Rundsvlees: partnership met 3 Belgische producentenorganisaties

Colruyt Group werkt rechtstreeks samen met 185 rundveehouders via drie officieel erkende Belgische producentenorganisaties: Vlaams Hoeverund,
En Direct De Mon Elevage en Les Saveurs d’Ardenne.

“Hoe rustiger de boer, hoe rustiger de koe”, zegt Kristof Deraedt van producentenorganisatie Vlaams Hoeverund. “Hoe rustiger de boer, hoe rustiger de koe”, zegt Kristof Deraedt van producentenorganisatie Vlaams Hoeverund.

Zij zijn bevoorrechte leveranciers van Colruyt Group en gespecialiseerd in het Belgisch witblauwe ras. Binnen dit belangrijke marktsegment van Colruyt Group maken we transparante afspraken over wederzijdse verwachtingen en de manier van samenwerken:

 • Wij bieden hen de garantie om wekelijks een vast aantal dieren van een welbepaalde kwaliteit af te nemen tegen een correcte prijs. Dit levert de rundveehouders meer stabiliteit en financiële zekerheid op.
 • De dieren worden geboren in dezelfde boerderij waar ze ook heel hun leven blijven, wat het dierenwelzijn ten goede komt.
 • We vereisen dat de koeien minstens de helft van het jaar grazen op de weide.

Die dialoog laat ons ook toe om samen de hele keten verder te verduurzamen, vanaf de rundveehouder tot bij de consument. Zo beantwoorden we aan de groeiende vraag van de consument naar kwalitatief en duurzaam geproduceerd rundsvlees, onder meer in het aanbod van Colruyt Laagste Prijzen.

icon-steak.png
35 %

van het rundvlees bij Colruyt kwam begin 2022 van de 3 producentenorganisaties waarmee we rechtstreeks samenwerken

Succesvol landbouwpartnership in Limburg

Een mooi voorbeeld van constructieve en duurzame partnerships tussen Colruyt Group en Belgische landbouwbedrijven is die met het familiebedrijf Odeurs. In Kerkom nabij Sint-Truiden werken zij er mee aan innovatieve teelten van de toekomst, zoals in dit geval zwarte bonen.

landbouwpartnership
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap