12 werven om het verschil te maken

In onze duurzaamheidsstrategie focussen we op een aantal thema’s: onze 12 werven. Voor elk van deze werven geloven we dat we een concrete positieve impact kunnen realiseren, in iedere schakel van de keten. Per werf willen we concrete, heldere doelstellingen formuleren.

Waarom spreken we over ‘een werf’?

Het is een sterke metafoor, vol betekenis. Een werf is een work in progress, iets wat nog niet af is. Een thema waar we met heel wat experten aan blijven bouwen. De ene steen op de andere, hoger en hoger. Dat strookt volledig met onze visie op duurzaam ondernemen. Want ons werk is nooit af. We blijven dus samen verder bouwen.

Om het broeikaseffect en de klimaatverandering tegen te gaan, zet Colruyt Group zich continu in om zijn directe en indirecte CO₂-uitstoot te verlagen.

Colruyt Group wil de biodiversiteit verhogen, herstellen, beschermen of verlies ervan tegengaan, en het draagvlak en bewustzijn hierrond verhogen.

Een betere levenskwaliteit voor dieren, daar zetten we ons voor in. Met aandacht voor een goede gezondheid, voeding, huisvesting en natuurlijk gedrag.

De meest duurzame energie is de energie die we niet verbruiken. Naast het verminderen van ons energieverbruik, zetten we volop in op groene energie.

Als retailer willen we onze klanten en medewerkers ondersteunen in een gezonde levensstijl. Op lichamelijk, mentaal én sociaal vlak.

Colruyt Group springt duurzaam om met grondstoffen. We willen de beschikbare grondstoffen op peil houden en de impact ervan minimaliseren.

Met duurzame, innovatieve en Belgische landbouw zorgen we voor kwalitatieve voeding voor onze klanten. Nu, en in de toekomst.

Mobiliteit efficiënt en veilig organiseren, met respect voor de gezondheid, de omgeving en het klimaat, daar gaan we voor.

Als Belgische retailer willen we bijdragen aan een sterke, inclusieve samenleving. Voor en met iedereen, ook wie het moeilijker heeft.

We willen leren en ontwikkelen voor iedereen mogelijk maken. Via opleiding, coaching en partnerships stimuleren we een mindset die continu leren bevordert.

Colruyt Group hecht veel belang aan correcte werkomstandigheden, zowel voor zijn eigen medewerkers als in elke schakel van de keten.

Elke waterdruppel telt. Daarom zet Colruyt Group in op circulair watergebruik en verlagen we de watervoetafdruk van onze producten en diensten.