Met Belgische landbouwers naar het voedsel van de toekomst

Wat ligt er op ons bord in 2050? Tegen dan zal er 60 % meer eten nodig zijn om zo’n 10 miljard mensen te voeden, terwijl klimaatverandering, verstedelijking en bodemdegradatie de beschikbaarheid van landbouwgrond doen afnemen. Het antwoord ligt in duurzame en innovatieve landbouw.

Wat wij precies onder landbouw verstaan, lees je in onze definities.

Hoe zet Colruyt Group zich in voor duurzame landbouw?

1. Samenwerken met Belgische landbouwers

  • Maximaal aanbod van Belgische landbouwproducten in onze winkels, via de traditionele aankoopkanalen, onze Belgische ketenprojecten en onze eigen landbouwgronden. We willen onze Belgische landbouwers ondersteunen op sociaal en economisch vlak, en tegelijk inzetten op lokale producten met weinig voedselkilometers.
  • Transparante ketens: we willen structureel, constructief, efficiënt en respectvol samen ondernemen met alle schakels in de agrovoedingsketen en in het bijzonder de landbouwers zelf. We wisselen met onze ketenpartners transparant informatie uit, delen kennis en zetten bestaande expertise in.

2. Milieu-impact verlagen

Om onze landbouwketens steeds meer te verduurzamen, zetten we in de eerste plaats in op:

De Eco-score vormt hierin een belangrijke leidraad.

3. Klanten informeren

We willen onze klanten informeren over de Belgische landbouw, de producten, de processen en de mensen daarachter. Zo willen we hen sensibiliseren om bewuste keuzes te maken.

Onze doelstellingen en initiatieven

Belgisch assortiment

Tegen eind 2024 willen we het Belgische aandeel in ons volledig assortiment verse AGF (aardappelen, groenten en fruit; uitgezonderd exoten) doen stijgen.

Eigen landbouwgronden en -bedrijven

Tegen eind 2024 willen we het aandeel uit onze eigen landbouwgronden en -bedrijven binnen ons Belgisch assortiment verse AGF doen stijgen.


Samenwerking

Tegen eind 2024 hebben we minimum vier nieuwe samenwerkingsprojecten in bestaande of nieuwe agrovoedingsketens opgezet.


Carbon farming

Tegen eind 2024 hebben we minimum twee pilootprojecten opgezet rond carbon farming (koolstofbewuste landbouw).

Klimaatimpact vee

Tegen eind 2024 hebben we minimum één pilootproject opgezet met de primaire producenten van de producentenorganisaties waarmee we samenwerken, om de broeikasgasuitstoot van hun vleesveestapel te verminderen.

Groene energie

Tegen eind 2024 hebben we minimum één pilootproject opgezet met de primaire producenten van onze landbouwinitiatieven om groene energie te gebruiken en op te wekken.