Carbon Farming voor betere bodems

Wat is het potentieel van Carbon Farming om voor gezondere bodems te zorgen en om de klimaatimpact beperken in de Belgische landbouwsector? Colruyt Group onderzoekt het samen met zijn veeteeltpartners. “We leren voortdurend bij”, klinkt het.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 22/05/2024

Wat is Carbon Farming?

Bij Carbon Farming of ‘koolstofboeren’ wordt koolstof uit de lucht gehaald en in de bodem opgeslagen. Daar zijn verschillende innovatieve technieken voor. Carbon Farming heeft twee voordelen.

  • Gezondere bodems: voldoende organische koolstof maakt bodems beter bestand tegen erosie, zorgt voor een betere waterhuishouding en bevordert de vruchtbaarheid. Koolstofrijke bodems zijn ook beter beschermd tegen droogte of wateroverlast.
  • Minder klimaatimpact: CO2 is een belangrijk broeikasgas dat door Carbon Farming uit de lucht wordt gehaald. Er komt zo ook minder CO2 in de atmosfeer terecht vanuit de bodem.

Waarom zet Colruyt Group in op Carbon Farming?

Colruyt Group wil de Belgische landbouwsector ondersteunen en op lange termijn helpen met verduurzaming. Actief bodembeheer is daarvan een belangrijk onderdeel, maar de prikkels ontbreken soms. “Wij willen zorgen voor dat ‘vonkje’,” zegt Geert Hanssens, expert landbouw bij Colruyt Group. “We helpen zoeken naar innovatie oplossingen, technieken en teeltrotaties die een meerwaarde hebben.”

Houtsnippers van knotwilgen als stalstrooisel bij veehouders Sandra Patyn en Frederik Van Sompel in Sleidinge Veehouders Sandra Partyn en Frederik Van de Sompel gebruiken hakselhout als strooisel. Hakselhout heeft een gunstig effect op CO2-opslag.
Het project rond Carbon Farming is een samenwerking tussen Colruyt Group, Vlaams Hoeverund en Inagro Het project rond Carbon Farming is een samenwerking tussen Colruyt Group, Vlaams Hoeverund en Inagro

Hoe onderzoeken we Carbon Farming met onze partners?

Er lopen verschillende proefprojecten rond Carbon Farming. Stuk voor stuk samenwerkingen tussen Colruyt Group, de coöperatie Vlaams Hoeverund en Inagro.

  • Colruyt Group heeft een stimulerende en adviserende rol. We voorzien financiële steun om de drempel weg te halen.
  • Vlaams Hoeverund voert de proefprojecten uit op het terrein.
  • Inagro begeleidt de projecten als onafhankelijke expert.

In de proefprojecten experimenteren landbouwers zelf met alternatieve teelten, teeltrotaties, combinaties van teelten en technieken om koolstof in de bodem op te slaan. Het is een verhaal van vallen en opstaan, proberen en opnieuw proberen. 

Luc Poppe van Vlaams Hoeverund
Dit verhaal speelt zich letterlijk af op het terrein. Het is voortdurend leren en bijleren. En het is fijn om te weten dat we er niet alleen voor staan.

Uitbreiding naar regeneratieve landbouw

We breiden het project rond Carbon Farming in de nabije toekomst uit naar regeneratieve landbouw. Daarbij wordt de algemene gezondheid van de bodem in kaart gebracht. Naast het koolstofgehalte wordt er ook gekeken naar bodembewerking, mengculturen, de beperking van kunstmest, grazend vee op de akkers … Het doel? Met aanzienlijk minder middelen een minstens even grote opbrengst garanderen.

Landbouwer Johan Pattyn uit Ardooie aan het werk op zijn agroforestry weidescherm met 500 bomen 500 aangeplante bomen bij landbouwer Johan Pattyn in Ardooie moeten koolstof boven- én ondergronds capteren.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap