Duurzamere cashewnoten uit Benin

De Boni-cashewnoten in onze winkels zijn afkomstig van Benin. Daar hebben we in 2019 een internationaal ketenproject opgestart in samenwerking met het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel. We werken er samen met een organisatie die 158 coöperaties van lokale cashewproducenten verenigt én met een lokaal verwerkingsbedrijf. 

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 02/01/2023

Cashewnoten: gezond en voedzaam

Cashewnoten zijn lekker, gezond én populair. Ze bevatten veel mineralen, vitaminen en onverzadigde vetzuren. Benin staat bekend voor zijn productie van deze lekkernij. Het Belgische Ontwikkelingsagentschap Enabel is al langer actief in het land en helpt Benin om zijn landbouwproductie te verbeteren om zo de onafhankelijke voedselvoorziening te verduurzamen en bij te dragen tot de economische en sociale ontwikkeling. In 2019 sloegen we de handen in elkaar voor de creatie van een keten voor cashewnoten, waarbij de medewerkers van Enabel instaan voor de coördinatie op het terrein.    

Cashewnoten boer Benin De boeren krijgen een eerlijke prijs en onze klanten kunnen genieten van een lekker, traceerbaar product.
icon-bean.png
1.789

cashewproducenten met wie we rechtstreeks samenwerken in 2022

Sourcen bij lokale producenten van cashewnoten

Het doel van de keten? Via rechtstreekse samenwerking maximaal meerwaarde geven aan de lokale producenten én ter plaatse ook waarde en tewerkstelling creëren door de eerste verwerking in het land zelf te laten plaatsvinden. We sourcen onze cashewnoten vanuit de ‘Union Régional des coopératives de producteurs d’anacarde des départements de l’Atacora et la Donga’ (URCPA-AD). Die verzamelt duizenden lokale cashewproducenten en is actief in dorpen in de regio’s Donga en Atacora. Voor de eerste verwerking van de noten werken we samen met een lokaal verwerkingsbedrijf dat goede en veilige werkomstandigheden garandeert voor de medewerkers – hoofdzakelijk vrouwen. 

Cashewnoten-oogsten: een hobbelig parcours

De eerste oogst vond plaats in 2019 en in maart 2020 lagen de eerste Boni-cashewnoten van dit ketenproject in de rekken van onze Colruyt- en Okay-winkels. De samenwerking met de cashewproducenten gaat met vallen en opstaan: het is niet eenvoudig om de coördinatie van de sourcing te organiseren en iedereen op dezelfde lijn te krijgen. Het is de bedoeling dat we bij de coöperatie jaarlijks een vast volume cashewnoten kopen, voor een eerlijke prijs. Maar heel wat boeren verkiezen onmiddellijk beschikbare inkomsten boven onze afspraken op langere termijn en verkopen hun oogst vaak aan andere ‘opkopers’. In dat geval kopen we de rest van de benodigde noten bij andere producentengroepen in Benin. Voor de oogst van 2021 (die nu in de winkel ligt) zijn we erin geslaagd om ongeveer 64 % van ons benodigde volume aan te kopen bij de coöperaties die ondersteund worden door URCPA en Enabel.

Boni cashwenoten Benin We zoeken continu naar manieren om het vertrouwen tussen de ketenpartners te versterken. 

Om de samenwerking te versterken en het nodige vertrouwen stap voor stap te installeren, investeerden we de vorige jaren in diverse maatregelen: een nieuw prijsmechanisme in functie van de kwaliteit, een wekelijkse meeting met alle betrokken partijen tijdens het oogstseizoen (van februari tot mei), prefinanciering van het verwerkingsbedrijf dat de noten aankoopt … Er is nog wat werk aan de winkel en we blijven inzetten op de samenwerking met alle partners, met het oog op het uitbouwen van een duurzame langetermijnrelatie. Op termijn willen we ook onze Boni Bio-cashewnoten uit Benin sourcen en vanaf 2023 in onze winkels aanbieden.

Enabel ondersteunt de coöperaties ook met de inschakeling van landbouwconsulenten (die de telers betere teelttechnieken aanleren om de productiviteit en kwaliteit te verhogen) en de aanschaf van materiaal zoals een snoeimachine en zogenaamde ‘triporteurs’ om cashewnoten te oogsten in moeilijk bereikbare zones.

Collibri Foundation Benin cashew Via Collibri Foundation steunen we de vorming en opleiding van 120 jonge landbouwproducenten in Benin. 

Collibri Foundation-vormingsproject

Naast het ketenproject steunen we in Benin met onze stichting Collibri Foundation ook een vormingsproject van Eclosio. Drie jaar lang krijgen 120 jongeren een opleiding tot  landbouwondernemer. De jongeren krijgen coaching en leren hoe ze hun boomgaard ecologischer én productiever kunnen maken. Het PESoC-project (Promotion de l’entrepreneuriat des Jeunes et Soutien à la Production du Cajou) loopt in Natitingou en Toucountouna, twee gemeentes in Benin. Op termijn is het de bedoeling om de productie van deze jonge landbouwers in het ketenproject te integreren.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap