Belgische chocolade uit eerlijke handel

Colruyt Group zet al langer in op duurzame cacao. Alle chocoladeproducten van onze eigen merken dragen een duurzaamheidslabel en via twee internationale ketenprojecten kopen we cacao rechtstreeks bij de boeren aan. We zijn ook lid van het Belgische sectorplatform Beyond Chocolate dat streeft naar een duurzame en eerlijke cacaoproductie.  


Bij Colruyt Group gaan we voor 100 % gecertificeerde cacao in alle chocolade en chocoladeproducten van onze eigen merken zoals Boni of Everyday. Daarnaast hebben we internationale ketenprojecten opgestart in Nicaragua en Ivoorkust, waarbij we rechtstreeks cacao aankopen van lokale coöperatieven.

icon-chocolade.png
100 %

van onze eigen chocoladeproducten (Boni, Everyday) is gecertificeerd 

Boni: Fairtrade Sourced Ingredient-label

Onze Boni-chocolade beschikt over een FSI-certificatie: Fairtrade Sourced Ingredient. Dit label wordt gebruikt om één enkel ingrediënt aan te duiden dat wordt geproduceerd en verkocht onder Fairtrade-voorwaarden, in dit geval de cacao. Fairtrade garandeert o.a. goede arbeidsomstandigheden en een vaste minimumprijs voor de boeren. Onze Boni Selection Bio-chocolade draagt dan weer zowel het Bio- als het Fairtrade-label.

Logo Fairtrade

Everyday: Rainforest Alliance

De chocoladeproducten van ons merk Everyday dragen het Rainforest Alliance-label. Dit certificaat waakt over goede en veilige arbeidsomstandigheden bij de cacaoproducenten, teeltmethodes met een lage impact op het milieu en aandacht voor biodiversiteit en natuurbehoud (ontbossing, watervervuiling, afvalbeheer …). Het programma helpt boeren die op kleine schaal cacao telen om hun teeltmethodes te verbeteren, zodat de kwaliteit van hun cacaobonen en de productiviteit er sterk op vooruitgaan.

Leefbaar inkomen in Ivoorkust

In Ivoorkust bouwen we in samenwerking met verschillende partners (het IDH Sustainable Trade Initiative, producent Puratos, ontwikkelingsorganisatie Rikolto, certificatieorganisatie Fairtrade, de Ivoriaanse coöperatieve ECSP en de opleidingscentra Agro-Insight en Access Agriculture) aan een duurzame cacaoketen. Van 2020 tot 2023 investeerden we in een directe samenwerking met coöperatie ECSP en verschillende ketenactoren (Olam, Puratos) voor de Boni-chocoladetablet 72 % puur. We startten met de jaarlijkse afname van 100 ton cacao, waarvoor we een living income-referentieprijs betalen.

Bovenop de marktprijs betalen we de Fairtrade minimumprijs, een kwaliteitspremie en een living income differential. Die totaalprijs gaat rechtstreeks naar de boer. De coöperatieve krijgt daarnaast nog een fairtradepremie om te investeren in projecten voor de gemeenschap. Een leefbaar inkomen voor de cacaoboeren is ook een doelstelling uit het Belgische sectorakkoord Beyond Chocolate, dat we in 2019 mee ondertekenden.

Via de diversifiëring van (landbouw)activiteiten en herbebossing krijgt de cacaoproductie een duurzamere basis. Via de diversifiëring van (landbouw)activiteiten en herbebossing krijgt de cacaoproductie een duurzamere basis.

De resultaten van dit project werden in een impactrapport gegoten door onze partner Impact Institute. De betrokken boeren zagen een inkomensstijging uit cacao van 38 %, maar het rapport toont aan dat er nog uitdagingen op de plank liggen. Een goede prijs is een belangrijke voorwaarde voor de verduurzaming van de sector, maar op zichzelf niet voldoende om een leefbaar inkomen te bereiken.

Samen met Fairtrade en Puratos schalen we het project dan ook op naar het volledige assortiment Boni-chocoladetabletten, om onze impact nog te vergroten. Daarnaast ontwikkelen we acties rond herbebossing, het uitsluiten van kinderarbeid, het genereren van inkomen uit andere activiteiten … Met dit model voor een leefbaar inkomen willen we andere actoren in de sector en Ivoorkust inspireren om samen de sector te verduurzamen.

Nicaragua: steun aan jonge cacaoboeren  

Sinds 2017 ondersteunen we ook een ketenproject in samenwerking met Rikolto in Nicaragua. We kopen er rechtstreeks cacao aan van 200 jonge boeren, verenigd in de coöperatieve La Campesina. Die cacao verwerken we tot Boni-chocolade (melk en fondant) die we te koop aanbieden in onze winkels. Door onze vaste cacao-afname helpen we de boeren ter plekke om zich beter te organiseren. Via opleidingen en begeleiding – met de steun van onze stichting Collibri Foundation - helpen we hen om kwalitatieve, duurzame producten te maken. Voor de jongeren is dit internationale ketenproject ook een extra motivatie om verder te gaan met de cacaoteelt.

Al sinds 2017 steunt Collibri Foundation een vormingsproject voor jonge cacaotelers in Nicaragua en Honduras.  Al sinds 2017 steunt Collibri Foundation een vormingsproject voor jonge cacaotelers in Nicaragua en Honduras.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap