Medjoul dadels uit Marokko

Sinds januari 2023 vind je in onze winkels het resultaat van een nieuw ketenproject: medjoul dadels uit Marokko. Samen met Enabel, het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, en GIE Mezquita Dattes, de lokale boerencoöperatie in Marokko, zetten we met dit project in op leefbare lonen, ecologische teelt en duurzame partnerschappen.

Geüpdatet op 17/04/2023

De weg van de dadel

Rechtstreekse aankoop bij lokale boerencoöperatie GIE Mezguita Dattes

GIE Mezguita Dattes (Groupement d’Intérêt Economique, kortweg GIE) verenigt 10 coöperaties van in totaal 152 boeren in de provincie Zagora, in het zuidoosten van Marokko. Het is 1 van de 25 GIE’s die actief zijn in de ‘oasezone’ in Marokko en in hun werking gesteund worden door Enabel. De 25 GIE’s samen vertegenwoordigen in totaal 7.939 aangesloten boeren, waaronder 1.774 vrouwen en 2.678 jongeren. Colruyt Group neemt ongeveer 1/8 af van het totale volume van GIE Mezguita Dattes, wat een gezonde onafhankelijkheid voor beide partijen waarborgt.

4 boeren oogsten dadels
Boeren plukken verse dadels

Beproefde samenwerking met Enabel

Enabel, met wie we al samenwerken in andere ketenprojecten voor o.a. cashewnoten is al sinds 2016 actief in de regio. Ze ondersteunen er de dadelproductiesector via het project PAGIE. De focus ligt op:

  • het opleiden en coachen van de landbouwers
  • de professionalisering van de GIE’s om hen een betere markttoegang te verschaffen en
  • de diversificatie via afgeleide producten (dadelsnacks, -siroop, -pasta …)

Marokko had vroeger geen stabiele kwaliteit van dadels. Mede door de ondersteuning van Enabel en het Marokkaanse ministerie van Landbouw is dat nu wel zo. Daarom zetten we in op deze nieuwe waardeketen om zo in deze regio die het economisch moeilijk heeft positieve maatschappelijke meerwaarde te creëren voor de boeren.

icon-chalkboard.png
152

boeren betrokken in Marokko in 2022
 

icon-bean.png
56 ton

dadels aangekocht bij GIE Mezguita Dattes in 2022

Waarom zijn deze dadels duurzaam?

Economisch: de boeren krijgen een leefbaar loon

Wij betalen 15 % meer per kilogram dadels aan de coöperatie dan wat ze op de lokale markt zouden krijgen voor hun dadels. Die 15 % wordt door de coöperatie GIE Mezguita gebruikt om enerzijds de boeren zelf een stabiele prijs te geven en anderzijds om de boeren te ondersteunen in hun werking.

Groene energie zonnepanelen

Ecologisch: keuze voor bio en groene energie

In de dadelboomgaarden worden geen pesticiden, herbiciden of chemische producten gebruikt. Het gemoderniseerde irrigatiesysteem is gebaseerd op traditionele, milieuvriendelijke praktijken. Sommige GIE-percelen kregen al een biocertificatie.

Met steun van Enabel werden ook zonnepanelen geïnstalleerd in de productie-eenheid van Mezguita Dattes. Dat initiatief vermindert de elektriciteitsfactuur met 70 % en zorgt jaarlijks voor 70 ton minder CO2-uitstoot.

Sociaal: een partnerschap vandaag én morgen

Duizenden families in de regio zijn afhankelijk van de dadelteelt. Ondanks de toenemende waterschaarste, wil men de teelt dus niet zomaar opgeven. Met onze stichting Collibri Foundation willen we een duurzaam partnerschap ontwikkelen en vraagstukken als klimaatverandering, energie en diversificatie van afgeleide producten aanpakken.

Om ook de toekomst te verzekeren, start Collibri Foundation in dezelfde regio een vormingsproject voor jongeren op. De focus ligt hier dan weer op goede productiemethoden, klimaatadaptatie en empowerment van de jongeren in de coöperatie.

Jongere met verse dadels

Medjoul dadels, nu te koop bij Colruyt, Bio-Planet en OKay

De duurzame dadels uit Marokko zijn vanaf januari 2023 te koop onder het merk Boni en Boni Bio bij Colruyt Laagste Prijzen, Bio-Planet en Okay.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap