Continu leren en ontwikkelen

Continu (bij)leren en jezelf ontwikkelen is een tweede natuur voor onze medewerkers. In alles wat we doen, trachten we leer- en ontwikkelmogelijkheden te verankeren en zelfontplooiing te stimuleren. 

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 26/07/2023

Groeien als mens en professional

Het belang van leren en ontwikkelen zit stevig verankerd in ons bedrijf. We geloven dat als onze medewerkers groeien, ook de firma groeit. Daarbij vertrekken we van een positief mensbeeld: we geloven dat elke mens van nature zijn volle potentieel wil ontdekken en ontwikkelen. We bieden medewerkers een uitgebreid aanbod van vakgerichte opleidingen aan om nieuwe vaardigheden aan te leren of nieuwe kennis op te doen. Maar ook heel wat opleidingen die uitnodigen om te groeien als mens.

Young graduates

Bovenal stimuleren we een op groei gerichte mindset, de overtuiging dat je altijd en overal, in elke situatie, iets kan (bijl)eren. Die attitude maakt dat we ook als organisatie veerkrachtig en wendbaar blijven omgaan met de vele uitdagingen in een snel veranderende wereld. 

Technische School

Vaktechnische opleidingen

Van sales over IT tot engineering: binnen onze groep tellen we tientallen vakgebieden en honderden expertises. Voor (en mét) onze medewerkers werken we gepaste opleidingen en leertrajecten uit, binnen een stimulerende en uitdagende leeromgeving. Zo zijn er onder meer trajecten op maat voor (winkel)managers en traineeships voor starters. Voor scholieren voorzien we ook tweejarige ‘duaal leren’-opleidingstrajecten in domeinen zoals beenhouwerij, winkel, techniek en logistiek. Daarnaast hebben we onze eigen Technische School en zijn we gestart met onze eigen Marketing Academy. 

Opleidingsaanbod Colruyt Group Academy

Colruyt Group Academy, het interne trainingscentrum van Colruyt Group, biedt jaarlijks meer dan 2.000 verschillende opleidingen aan. Jaarlijks investeren we een aanzienlijk deel van de loonmassa in vorming en opleiding van onze medewerkers. De Academy houdt de vinger aan de pols met een actueel en relevant opleidingsaanbod dat de vaktechnische opleidingen overstijgt. Onze medewerkers kiezen die opleidingen in functie van hun persoonlijke leer- en ontwikkeldoelen. Die sluiten zowel aan bij de gewenste competenties voor een bepaalde job, als bij hun eigen talenten, motivatie en wensen.

icon-education.png
2,61 %

van de loonmassa geïnvesteerd in vorming en opleiding van medewerkers in boekjaar 2022/23

De Academy biedt ook heel wat persoonlijke groei-trainingen aan, iets waar Colruyt Group al decennia heel sterk in gelooft en in investeert. We zijn een mensgerichte onderneming waarin iedereen de kans krijgt om zich op professioneel en persoonlijk vlak te ontplooien. Dat draagt bij aan het persoonlijk welbevinden. Persoonlijke groei is het bewustzijn verhogen over wie we zijn, waar we vandaan komen en wat onze persoonlijke missie is. Colruyt Group Academy organiseert daarnaast ook heel wat teamgerichte opleidingen die focussen op samenwerking.

icon-chalkboard.png
2.702

deelnemers aan een opleiding voor persoonlijke groei in boekjaar 2022/23

Persoonlijk ontwikkelplan voor medewerkers

Nieuwe medewerkers krijgen een opleidingsplan, maar ook medewerkers die al even in dienst zijn, kunnen hun opleiding en ontwikkeling in handen nemen met een persoonlijk ontwikkelplan. Dat plan is het resultaat van een jaarlijks gesprek met de leidinggevende. Op basis daarvan legt de medewerker vast aan welke competenties hij het volgende jaar gaat werken, via leer- en ontwikkeldoelen en -acties. Dat gebeurt deels door formele opleidingen, maar ook door het ‘te doen’ in de praktijk. Dankzij een persoonlijk ontwikkelingsplan kan de medewerker verder groeien in zijn huidige rol, groeien naar een toekomstige rol of persoonlijk groeien.

Virtual reality

Nieuwe learning solutions

We experimenteren volop met nieuwe digitale leervormen: traditionele leermiddelen zoals training, e-learning of coaching vullen we aan met digitale hulpmiddelen zoals mobiele applicaties of virtual tours. Het uitgangspunt is plaats- en tijdonafhankelijk leren: leren wat je nodig hebt, waar en wanneer je dat nodig hebt. Dit laat toe veel sneller te leren, zonder je te hoeven verplaatsen. 

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap