Verantwoord varkensvlees

We vinden het belangrijk om respectvol met dieren om te gaan en te waken over hun welzijn. We nemen de wetgeving in acht, maar doen ook extra controles en formuleren indien nodig bijkomende vereisten. Samen met onze varkenskwekers blijven we verbeterinitiatieven nemen.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 16/11/2022

Kwaliteit in een lastenboek

Bovenop de wettelijke verplichtingen, volgen onze leveranciers van varkensvlees de extra kwaliteitseisen in ons evolutief lastenboek. Vandaag zitten we al aan de zesde versie, alweer een verbetering voor de (volks)gezondheid en het dierenwelzijn, én dus de kwaliteit van het vlees.

Enkele criteria:

  • Het voeder is 100 % plantaardig en bevat minstens 60 % granen.
  • De varkens worden niet gecastreerd, maar gevaccineerd. Zo vermijden we heel wat pijn en stress bij de biggen, maar komt er – net als bij castratie – toch geen ‘berengeur’ vrij bij het bakken. Bovendien verkleint vaccinatie de kans op infecties onder de dieren, waardoor antibiotica minder snel nodig is.
  • Antibiotica worden verantwoord en gecontroleerd gebruikt.
  • Groeipromotoren zijn wettelijk verboden.
  • De dieren worden verdoofd voor de slacht.
  • … 

 

Al onze leveranciers respecteren zowel de wettelijke als onze bijkomende kwaliteitseisen.

Voor het varkensvlees in onze winkelrekken werken we samen met Belgische partners om een transparante keten op te zetten. Met de kwekers van BioVar.be in Ruiselede, bijvoorbeeld. Een moderne varkenskwekerij waar technologie en aandacht voor dierenwelzijn mooi samengaan.

Wim Haeck, biovarkenshouder bij BioVar.be
Onze varkens krijgen biologisch voer en meer plaats. En ze kunnen altijd vrij rondlopen!

Ruimte voor bio

Een biovarkenskwekerij volgt ook de strengere eisen van de biowetgeving. De varkens kunnen er zich natuurlijker gedragen: wroeten in stro, naar buiten gaan, vrij rondlopen … Met drie tot vijf keer meer plaats om zich uit te leven dan in een traditionele kwekerij. En de biggen, die blijven extra lang bij de moeder.

Naast de naleving van de strikte biocriteria, doet onze West-Vlaamse partner BioVar.be nog extra inspanningen. Zo hebben de dieren er zeven keer meer natuurlijke lichtinval dan wettelijk verplicht. Via BioVar.be willen we als retailer meer varkenskwekers ondersteunen bij de overschakeling naar een biologische aanpak of diervriendelijkere stallen.

 

Het biovarkensvlees van BioVar.be vind je sinds eind augustus 2019 bij Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen.

De levensomstandigheden van dieren verbeteren, is een continu leerproces waarin we nog heel wat stappen willen zetten. In dialoog met de hele sector en de bevoegde overheden, en samen met onze leveranciers blijven we werken aan meer dierenwelzijn in de volledige keten.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap