Verantwoord varkensvlees

We vinden het belangrijk om respectvol met dieren om te gaan en te waken over hun welzijn. We nemen de wetgeving in acht, maar doen ook extra controles en formuleren indien nodig bijkomende vereisten. Samen met onze varkenskwekers blijven we verbeterinitiatieven nemen.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 17/10/2023

Kwaliteit in een lastenboek

Bovenop de wettelijke verplichtingen, volgen onze leveranciers van varkensvlees de extra kwaliteitseisen in ons evolutief lastenboek. Vandaag zitten we al aan de zevende versie.

Enkele criteria uit ons lastenboek:

  • Het voeder bevat minstens 60 % granen om de vleeskwaliteit te garanderen.
  • Om onaangename geur (berengeur) bij het bakken van het vlees te vermijden, mogen mannelijke biggen niet fysiek gecastreerd worden. Alle mannelijke biggen worden ofwel gevaccineerd tegen berengeur ofwel krijgen zij een gespecialiseerd voeder met een specifieke combinatie van voedingsstoffen om berengeur te vermijden. Bij afwezigheid van fysieke castratie verkleint bovendien de kans op infecties waardoor antibiotica minder snel nodig is.
  • Antibiotica worden verantwoord en gecontroleerd gebruikt.
  • Groeipromotoren zijn wettelijk verboden.
  • De dieren worden verdoofd voor de slacht.

 

Al onze leveranciers respecteren zowel de wettelijke als onze bijkomende kwaliteitseisen.

De levensomstandigheden van dieren verbeteren, is een continu leerproces waarin we nog heel wat stappen willen zetten. In dialoog met de hele sector en de bevoegde overheden, en samen met onze leveranciers blijven we werken aan meer dierenwelzijn in de volledige keten.

Biologisch varkensvlees

Ook voor het biovarkensvlees in onze winkelrekken werken we samen met Belgische partners om een transparante keten op te zetten. Met de kwekers van BioVar.be in Ruiselede, bijvoorbeeld. Een moderne varkenskwekerij waar technologie en aandacht voor dierenwelzijn mooi samengaan.

Wim Haeck, biovarkenshouder bij BioVar.be
Onze varkens krijgen biologisch voer en meer plaats. En ze kunnen altijd vrij rondlopen!

Een biovarkenskwekerij volgt de strengere eisen van de biowetgeving. De varkens kunnen er zich natuurlijker gedragen: wroeten in stro, naar buiten gaan, vrij rondlopen … Met drie tot vijf keer meer plaats om zich uit te leven dan in een traditionele kwekerij. En de biggen, die blijven extra lang bij de moeder.

Naast de naleving van de strikte biocriteria, doet onze West-Vlaamse partner BioVar.be nog extra inspanningen. Zo hebben de dieren er zeven keer meer natuurlijke lichtinval dan wettelijk verplicht. Via BioVar.be willen we als retailer meer varkenskwekers ondersteunen bij de overschakeling naar een biologische aanpak of diervriendelijkere stallen.

 

Het biovarkensvlees van BioVar.be vind je sinds eind augustus 2019 bij Bio-Planet en Colruyt Laagste Prijzen.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap