Sociale audits voor betere werkomstandigheden

We nemen als speler op de internationale markt onze verantwoordelijkheid, en vinden het logisch dat de werkomstandigheden bij onze producenten goed zijn. Daarom zijn we lid van amfori BSCI, een platform van bedrijven dat de arbeidsomstandigheden bij producenten wereldwijd wil verbeteren.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 16/11/2022

Naleving gedragscode

Colruyt Group lag mee aan de basis van amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), een internationaal platform van meer dan 2000 bedrijven. Samen willen we de producenten en leveranciers waarmee we samenwerken – vooral dan in risicolanden – aanzetten om de universele mensenrechten en de lokale arbeidswetgeving te respecteren.

Logo Amfori

We vragen leveranciers van import- en eigenmerkproducten om de amfori BSCI-gedragscode te ondertekenen. Die is gebaseerd op internationale conventies zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Het United Nations Global Compact en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. De gedragscode omvat elf principes:

 • de rechten van vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandeling
 • geen discriminatie
 • eerlijke verloning
 • fatsoenlijke werktijden
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • geen kinderarbeid
 • speciale bescherming voor jonge werknemers
 • geen onzekere werkgelegenheid
 • geen schuldarbeid
 • bescherming van het milieu
 • ethisch zakendoen

Controle via erkende auditbureaus

Als lid van amfori BSCI controleren we nauwgezet of onze handelspartners de gedragscode respecteren. Dat doen we via sociale audits, die altijd worden uitgevoerd door erkende auditbureaus. Wanneer we merken dat een producent de werkomstandigheden niet respecteert, moet hij de nodige verbeteringen aanbrengen om met ons te kunnen blijven samenwerken. We ondersteunen hem daarin, samen met andere BSCI-leden, door middel van o.a. trainingen. Merken we na een volgende audit dat er helemaal geen verbeteringen hebben plaatsgevonden? Dan zetten we de samenwerking stop.

Via sociale audits controleren we of leveranciers in risicolanden de amfori BSCI-gedragscode naleven. Via sociale audits controleren we of leveranciers in risicolanden de amfori BSCI-gedragscode naleven.

Continue verbetering  

Sinds de start van de sociale audits zien we een continue, geleidelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dat is deels te danken aan de controles, maar ook aan de begeleiding en ondersteuning die we vanuit amfori BSCI bieden. Onze investeringen in audits leiden dus effectief tot verbeteringen.

Hoe meer leden er bijkomen, des te meer auditresultaten we ook onderling kunnen delen. Als amfori BSCI-lid kunnen we namelijk de auditverslagen bij gemeenschappelijke producenten uitgevoerd door andere leden inkijken. Een producent die eerder al goed scoorde, hoeft van ons geen tweede audit te krijgen. Dat bespaart de producent enerzijds veel tijd, anderzijds kunnen wij onze middelen gerichter inzetten en worden onze inspanningen efficiënter.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap