Sociale audits voor betere werkomstandigheden

We nemen als speler op de internationale markt onze verantwoordelijkheid, en vinden het logisch dat de werkomstandigheden bij onze producenten goed zijn. Daarom zijn we lid van amfori BSCI, een platform van bedrijven dat de arbeidsomstandigheden bij producenten wereldwijd wil verbeteren.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 31/07/2023

Naleving gedragscode

Colruyt Group lag mee aan de basis van amfori BSCI (Business Social Compliance Initiative), een internationaal platform van meer dan 2000 bedrijven. Samen willen we de producenten en leveranciers waarmee we samenwerken – vooral dan in risicolanden – aanzetten om de universele mensenrechten en de lokale arbeidswetgeving te respecteren.

Logo Amfori

We vragen leveranciers van import- en eigenmerkproducten om de amfori BSCI-gedragscode te ondertekenen. Die is gebaseerd op internationale conventies zoals de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Het United Nations Global Compact en de conventies van de Internationale Arbeidsorganisatie. De gedragscode omvat elf principes:

 • de rechten van vrijheid van vereniging en van collectieve onderhandeling
 • geen discriminatie
 • eerlijke verloning
 • fatsoenlijke werktijden
 • gezondheid en veiligheid op het werk
 • geen kinderarbeid
 • speciale bescherming voor jonge werknemers
 • geen onzekere werkgelegenheid
 • geen schuldarbeid
 • bescherming van het milieu
 • ethisch zakendoen

Controle via erkende auditbureaus

Als lid van amfori BSCI controleren we nauwgezet of onze handelspartners de gedragscode respecteren. Dat doen we via sociale audits, die altijd worden uitgevoerd door erkende auditbureaus. Wanneer we merken dat een producent de werkomstandigheden niet respecteert, moet hij de nodige verbeteringen aanbrengen om met ons te kunnen blijven samenwerken. We ondersteunen hem daarin, samen met andere BSCI-leden, door middel van o.a. trainingen. Brengt de handelspartner geen verbeteringen aan ondanks de inspanningen van Colruyt of is er geen bereidheid om verbeteringen aan te brengen? Dan zetten we de samenwerking stop.

Via sociale audits controleren we of leveranciers in risicolanden de amfori BSCI-gedragscode naleven. Via sociale audits controleren we of leveranciers in risicolanden de amfori BSCI-gedragscode naleven.


In 2020 deed amfori BSCI sociale audits bij 471 producenten. 452 Onder hen behaalden een aanvaardbaar resultaat. De 19 producenten met een zwak resultaat volgen een verbeterplan en krijgen binnen het jaar een opvolgaudit. 


In 2022 kregen 260 van de 404 producenten waarmee we samenwerken, een sociale audit. Tegenover vorig jaar is dit een daling van 81% naar 64,4%. Dit kan worden verklaard door de overgang naar het nieuwe auditplatform van amfori BSCI.

Continue verbetering  

Sinds de start van de sociale audits zien we een continue, geleidelijke verbetering van de arbeidsomstandigheden. Dat is deels te danken aan de controles, maar ook aan de begeleiding en ondersteuning die we vanuit amfori BSCI bieden. Onze investeringen in audits leiden dus effectief tot verbeteringen.

Hoe meer leden er bijkomen, des te meer auditresultaten we ook onderling kunnen delen. Als amfori BSCI-lid kunnen we namelijk de auditverslagen bij gemeenschappelijke producenten uitgevoerd door andere leden inkijken. Een producent die eerder al goed scoorde, krijgt pas een nieuwe audit na de maximumperiode van 24 maanden. Dat bespaart de producent enerzijds veel tijd, anderzijds kunnen wij onze middelen gerichter inzetten en worden onze inspanningen efficiënter.

Een stapje verder

We houden het niet bij de certificaten en audits maar zetten pro-actief extra stappen in de overtuiging dat we als bedrijf ons huiswerk moeten maken.

 • We zetten in op een betere transparantie in de keten en versterken het engagement van en de samenwerking met de leveranciers.
 • We werken aan risicoanalyses om prioriteiten te bepalen en pijnpunten in de ketens te vermijden.
 • We nemen initiatief om producten te verduurzamen, zowel sociaal als voor het milieu.
 • We werken een zorgvuldigheidsprocedure uit om daadwerkelijke of potentiële schendingen te identificeren, voorkomen en beperken.
 • We nemen de eerbiediging van de sociale werkomstandigheden en mensenrechten mee in ons aankoopbeleid.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap