Hergebruik van afval- en regenwater

Colruyt Group gaat volop voor circulair waterbeheer, zowel in de winkels als productiesites, distributiecentra en kantoren. Door hemel- en afvalwater maximaal op te vangen en – indien nodig – te zuiveren, brengen we het opnieuw in de kringloop en kunnen we het hergebruiken.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 16/11/2022

Tegen 2025 willen we dat 50 % van het totale waterverbruik van onze eigen activiteiten uit hemelwater (regen, sneeuw, hagel en/of dooiwater) en afvalwater komt. We streven daarbij naar een nullozing van hemelwater op de riolering en minder gebruik van ‘nieuw’ kraantjeswater (stadswater).

icon-water.png
33,37 %

van ons totale waterverbruik in 2021 komt uit hemel- en afvalwater

Winkels

Op winkelniveau verminderen we onze stadswaterafname door regenwater te recupereren voor sanitair en beplanting. Goed voor 18 % van het waterverbruik in de winkels. Door minder stadswater te verbruiken, houden we de grondwatervoorraden in stand en verlagen we onze waterfactuur. Minder kosten, en dus een nuttig initiatief om de scherpe prijzen bij onze winkelformules te blijven realiseren. Daarnaast bekijken we nu ook de mogelijkheden om ook op winkelsites het resterende regenwater te zuiveren.

Productiesites

Onze vleesverwerkende activiteiten op de site Stroppen en het distributiecentrum Dassenveld in Halle zijn samen goed voor zowat de helft van ons totale waterverbruik. Daarom maken we er maximaal gebruik van gezuiverd water.

Sinds 2001 zuiveren we op Fine Food Meat Stroppen het afvalwater van onze industriële activiteiten met een biologische zuiveringsinstallatie. Na afloop heeft het water de kwaliteit van rivierwater.

Biologische zuiveringsinstallatie Fine Food Meat Stroppen De biologische zuiveringsinstallatie: bacteriën halen afvalstoffen uit het water.

Met een drinkwaterstation gaan we er sinds 2014 nog een stapje verder: een deel van het gezuiverde afvalwater wordt – onder het goedkeurend oog van kwaliteitsbewaker De Watergroep – extra gezuiverd tot drinkwater. Dat zuivere water stroomt rechtstreeks terug naar de productiesite, waar het net als stadswater gewoon uit de kraan komt en in het productieproces gebruikt wordt. Dankzij het hergebruik lozen we veel minder afvalwater in het rioleringsnet en kunnen rioolwaterzuiveringsinstallaties efficiënter werken.

Drinkwaterstation Fine Food Meat Stroppen Dankzij het drinkwaterstation recupereren we meer dan de helft van het afvalwater van Fine Food Meat.

Sinds 2016 zuiveren we op dezelfde site ook hemelwater tot drinkwater. We vangen het op via een buffer op het dak van de gebouwen. Een deel van het water gaat rechtstreeks naar het sanitair, een ander deel wordt gezuiverd tot drinkwater met de PURA-installatie. Het gerecupereerde hemelwater kent dezelfde toepassingen binnen de vleesverwerking als het gezuiverde afvalwater.

Reinigen van machines bij Fine Food Meat Stroppen Het gerecycleerde water wordt dagelijks gebruikt om machines te reinigen en zelfs om vleesbereidingen te maken.

De zuiveringsinstallaties bij Fine Food Meat Stroppen zorgen voor maar liefst:

icon-water.png
101.943

gerecycleerd afvalwater in 2021

icon-clear-water.png
7.732

drinkwater uit hemelwater in 2021

Distributie- en kantoorruimtes

Ook bij ons distributiecentrum Dassenveld in Halle vangen we hemelwater op in buffers met een totale capaciteit van 8.600 m³. Het wordt gezuiverd door onder meer een zand- en uv-filter en nadien gebruikt voor de koelinstallaties en het sanitair.

Krattenwasinstallatie Dassenveld De waterzuiveringsinstallatie zuivert het afvalwater van de krattenwasinstallatie en brengt dit water terug in het circuit.

Eind 2021 hebben we een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Die zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie sites in Halle: distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld en site Elbeek. Daarnaast kan de installatie ook het hemelwater van Dassenveld benutten om de waterbalans in evenwicht te houden. Later kunnen ook de gebouwen van de nabijgelegen site Hellebroek aangesloten worden. Met een productiecapaciteit van 11 m³ drinkwater per uur, kan de installatie elk jaar 90.000 m³ afvalwater zuiveren tot 81.000 m³ drinkwater. Op deze manier verminderen we het stadswaterverbruik van deze sites met 90 %.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap