Hergebruik van afval- en regenwater

Colruyt Group gaat volop voor circulair waterbeheer, zowel in de winkels als productiesites, distributiecentra en kantoren. Door hemel- en afvalwater maximaal op te vangen en – indien nodig – te zuiveren, brengen we het opnieuw in de kringloop en kunnen we het hergebruiken.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 31/07/2023

Tegen 2025 willen we dat 50 % van het totale waterverbruik van onze eigen activiteiten uit hemelwater (regen, sneeuw, hagel en/of dooiwater) en afvalwater komt. We streven daarbij naar een nullozing van hemelwater op de riolering en minder gebruik van ‘nieuw’ kraantjeswater (stadswater).

icon-water.png
36,11 %

van ons totale waterverbruik in 2022 komt uit hemel- en afvalwater

Productiesites

Onze vleesverwerkende activiteiten op de site Stroppen en het distributiecentrum Dassenveld in Halle zijn samen goed voor zowat de helft van ons totale waterverbruik. Daarom maken we er maximaal gebruik van gezuiverd water.

Sinds 2001 zuiveren we op Fine Food Meat Stroppen het afvalwater van onze industriële activiteiten met een biologische zuiveringsinstallatie. Na afloop heeft het water de kwaliteit van rivierwater.

Biologische zuiveringsinstallatie Fine Food Meat Stroppen De biologische zuiveringsinstallatie: bacteriën halen afvalstoffen uit het water.

Met een drinkwaterstation gaan we er sinds 2014 nog een stapje verder: een deel van het gezuiverde afvalwater wordt – onder het goedkeurend oog van kwaliteitsbewaker De Watergroep – extra gezuiverd tot drinkwater. Dat zuivere water stroomt rechtstreeks terug naar de productiesite, waar het net als stadswater gewoon uit de kraan komt en in het productieproces gebruikt wordt. Dankzij het hergebruik lozen we veel minder afvalwater in het rioleringsnet en kunnen rioolwaterzuiveringsinstallaties efficiënter werken.

Drinkwaterstation Fine Food Meat Stroppen Dankzij het drinkwaterstation recupereren we meer dan de helft van het afvalwater van Fine Food Meat.
icon-water.png
114.961

gerecycleerd afvalwater 
bij Fine Food Meat Stroppen in 2022

icon-clear-water.png
34.569

gerecycleerd afval- en hemelwater
van de zuiveringsinstallatie in Halle in 2022

Krattenwasinstallatie Dassenveld De waterzuiveringsinstallatie zuivert het afvalwater van de krattenwasinstallatie en brengt dit water terug in het circuit.

Distributie- en kantoorruimtes

Ook bij ons distributiecentrum Dassenveld in Halle vangen we hemelwater op in buffers met een totale capaciteit van 9.500 m³. Het wordt gezuiverd door onder meer een zand- en uv-filter en nadien gebruikt voor de koelinstallaties en het sanitair. Eind 2021 hebben we een nieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik genomen. Die zuivert industrieel en sanitair afvalwater voor drie sites in Halle: distributiecentrum Dassenveld, hoofdkantoor Wilgenveld en site Elbeek. Deze sites zijn samen goed voor een kwart van het totale waterverbruik van onze groep. Daarnaast kan de installatie ook het hemelwater van Dassenveld benutten om de waterbalans in evenwicht te houden. Later kunnen ook de gebouwen van de nabijgelegen site Hellebroek aangesloten worden. Verder bekijken we de mogelijkheden om ook op winkelsites het resterende regenwater te zuiveren.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap