Circulair bouwen

Onze ingenieurs, architecten en bouwprofessionelen geloven in het sluiten van materiaalkringlopen: op zo’n manier (ver)bouwen dat we zoveel mogelijk producten, materialen en grondstoffen herwaarderen om ze zo eenvoudig mogelijk te kunnen hergebruiken of hoogwaardig te recycleren.  

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 19/07/2023

Afvalstromen verminderen

Colruyt Group is eigenaar en bouwheer van honderden gebouwen (winkels, kantoren, productie- en distributiecentra …). Dat zorgt ervoor dat we ook een grote impact hebben op de manier waarop we bouwen, renoveren en onze gebouwen beheren. Jaarlijks voeren we 30 tot 40 bouw- en verbouwprojecten uit. We willen het verbruik van primaire grondstoffen tot een minimum herleiden en zoveel mogelijk materialen hergebruiken of hoogwaardig recycleren, waardoor we de afvalstromen verminderen en minder primaire grondstoffen verbruiken.

Built to Reuse

‘Built to Reuse’ is ons motto bij inrichting: we stellen ons al in de ontwerpfase de vraag hoe we materialen en grondstoffen later kunnen hergebruiken. Maar natuurlijk zitten we ook met een groot bestaand patrimonium. En dus stelden we een lijst op van meer dan 1.300 materialen, onderdelen en grondstoffen die we momenteel gebruiken in onze winkels. Voor elk van die onderdelen bekijken we, samen met de projectingenieurs, hoe we die kunnen hergebruiken nadat we een winkel leegmaken. Met soms creatieve oplossingen: rasters uit onze winkels bijvoorbeeld gebruiken we nu als gevelafwerking voor groengevels!

We onderzoeken hoe we materialen, onderdelen en grondstoffen kunnen hergebruiken. We onderzoeken hoe we materialen, onderdelen en grondstoffen kunnen hergebruiken.

Hergebruik ruwbouwmaterialen

Bij ruwbouwmaterialen is hergebruik minder vanzelfsprekend, vanwege de grootte, het gewicht of de toepassing. Wat met onze kunststof isolatiepanelen? De gevelpanelen in cellenbeton? We creëerden daarom een structureel overzicht van onze meest gebruikte en meest impactvolle ruwbouwmaterialen (beton, asfalt, dakbedekking …) en onderzoeken stap voor stap wat eventuele nieuwe toepassingen zijn of hoe we overgaan van down-cycling naar re-cycling. Daarvoor sluiten we ons ook aan bij onderzoeksprojecten zoals het Europese samenwerkingsproject Iceberg (onder Horizon2020) waar we de mogelijkheden voor hergebruik van beton bestuderen.

Ook voor ruwbouwmaterialen zoeken we nieuwe toepassingen. Ook voor ruwbouwmaterialen zoeken we nieuwe toepassingen.

Nieuwe circulaire bouwtechnieken

Om in de toekomst nog meer te kunnen hergebruiken en dit ook vlotter te laten verlopen, experimenteren we ook met nieuwe circulaire bouwtechnieken. Het ideale streefdoel is eigenlijk gestandaardiseerd modulair bouwen, waarbij je bepaalde onderdelen heel eenvoudig als puzzelstukken kan (ont)koppelen en hergebruiken. Stel je voor: bij een uitbreiding van een winkel halen we gewoon de modulair opgebouwde sociale lokalen, als een prefab legoblok, weg om die na de uitbreiding dan eenvoudig terug te plaatsen. Dat zou een flinke besparing in materialen, doorlooptijd en kost van de werf betekenen. Momenteel experimenteren we zo met circulaire gevelsystemen, binnenwanden en vloersystemen.

Circulaire binnenwanden We testen circulaire bouwtechnieken zoals deze verplaatsbare binnenwanden

Samenwerkingen en onderzoek

Doordat we veel gebouwen beheren en op regelmatige basis (ver)bouwen zijn we ook een gegeerde partner voor samenwerkingen en onderzoeksprojecten. Gebouwen hebben op meerdere vlakken een milieu-impact, zoals energie en klimaat, water, grondstoffen, biodiversiteit … En circulaire economie werkt over al deze thema’s heen. We zetten ons daarom bewust en proactief in voor studies en marktonderzoek en werken daarbij nauw samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen zoals VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) en externe partners, zoals het consortium Kamp C. Zo werken we toekomstgericht aan een flexibel en veranderingsgericht patrimonium en een positieve impact op onze maatschappij.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap