Ons CO₂-reductieplan

Tegen 2030 willen we onze relatieve broeikasgasuitstoot verminderen met 40 % in vergelijking met 2008. We zijn trots op wat we al hebben bereikt, en blijven ons inzetten om samen een positief verschil te maken. Ontdek de essentie van ons reductieplan, van analyseren en reduceren tot capteren.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 05/04/2022

1. Analyseren

Elke dag werken we eraan om onze impact op het klimaat zo klein mogelijk te houden, steeds met oog voor resultaat op lange termijn. Om dat te verwezenlijken, is het belangrijk om een goed zicht te hebben op zowel onze uitstoot als onze aanpak.

Onze uitstoot van broeikasgassen (zoals CO2, methaan en ozon) monitoren we volgens de drie scopes van het internationaal erkende Greenhouse Gas (GHG) Protocol.

Fase 1: ANALYSEREN - onze CO2-uitstoot in kaart brengen
Scope 1

De directe uitstoot veroorzaakt door onze eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten.

Scope 2

De indirecte uitstoot die vrijkomt bij het opwekken van de energie die we aankopen.

Scope 3

De indirecte uitstoot die plaatsvindt in de waardeketen, zowel bij onze leveranciers als klanten.

In 2008 maakte Colruyt Group voor het eerst een CO2-balans op. In de periode 2011-2015 werden vervolgens de CO2-reductieprojecten opgestart. Aanvankelijk lag de focus op het vergroenen van onze elektriciteit en het verminderen van de uitstoot van koeling en mobiliteit, later kwam daar ook verwarming bij. 

Daarbij houden we vast aan onze basisprincipes:
• Uitstoot vermijden
• Uitstoot verminderen
Oplossingen zoeken met de kleinste klimaatimpact

2. Reduceren

Dankzij de projecten en initiatieven van ons reductieprogramma kunnen we al heel mooie resultaten voorleggen. Zo daalde onze uitstoot van broeikasgassen (scope 1 en 2) de voorbije jaren zowel in relatieve als absolute waarden. Een tendens die we graag willen verderzetten om zo tegen 2030 onze broeikasgasuitstoot verder te verminderen met 40 % in vergelijking met basisjaar 2008 en ten opzichte van onze omzet.  

Fase 2: REDUCEREN - onze CO2-uitstoot verminderen

Evolutie van onze uitstoot

In 2012 stelden we onszelf een ambitieus doel: onze directe broeikasgasuitstoot tegen 2020 met 20 % terugdringen tegenover 2008, in verhouding met de omzet. Met -31,4 % is die missie meer dan geslaagd.

Doelstelling 2030: -40 % directe broeikasgasuitstoot
Doelstelling 2020: -20 % directe broeikasgasuitstoot
Ton CO₂-eq per miljoen euro omzet

Enkele acties binnen de eigen werking en activiteiten - scope 1 en 2

Koeling

Sinds 2017 schakelen onze voedingswinkels om naar koelsystemen met natuurlijke koelmiddelen  zoals propaan. Die hebben minder impact op de klimaatopwarming dan de klassieke variant. De omschakeling zal in 2030 voltooid zijn en een sterke uitstootreductie met zich meebrengen

Voor gekoeld transport werken Colruyt, Bio-Planet en OKay sinds 2017 met klimaatvriendelijke Liquid Ice Containers (LIC), ontwikkeld door onze groep. De meeste verskarren zijn al vervangen. Zodra dat ook voor de laatste diepvrieskarren het geval is, volgt ongetwijfeld nog een significante vermindering van onze uitstoot.

Koelsystemen met natuurlijke koelmiddelen stoten 90 % minder broeikasgassen uit dan die met synthetische.
Tegen 2030 zal 90 % van onze winkels een lage-energiewinkel zijn.

Verwarming

Heel wat voedingswinkels maken nu al gebruik van warmterecuperatie. De restwarmte van de koeling dient als verwarming en vaak wordt zelfs de stap gezet naar een fossiele-brandstofvrije winkel. Ook met warmtepompen zal de uitstoot door verwarming nog verder afnemen.

Transport

We gaan voluit voor een schonere logistiek. 20 % van onze trekkers rijdt momenteel al op CNG. Die stoten ruim 10 % minder CO2 uit dan trekkers op diesel. Tegelijk investeren we in de mogelijkheden van waterstof en elektriciteit als brandstof. Ook onze bedrijfswagens rijden steeds vaker op groenere brandstoffen. Daarom investeren we in de nodige infrastructuur zoals laadpalen op de verschillende sites.

 Onze bedrijfswagens rijden steeds vaker op groenere brandstoffen.

Energie

Onze verbruikte elektriciteit is 100 % hernieuwbaar, groen én Belgisch. Zelf opgewekt via eigen geïnvesteerde middelen.

Enkele acties in de waardeketen - scope 3

We maken bewuste keuzes met het oog op emissiereductie bij onder meer de bouw(materialen) van de gebouwen en het transport van leveranciers, klanten en medewerkers. Enkele voorbeelden:

  • Winkelgevels bouwen met een volledig herbruikbaar kliksysteem;
  • Vrachtwagenritten besparen dankzij binnenvaart in België;
  • Steeds meer elektrische laadpalen op onze winkelparkings;
  • Miljoenen wagenkilometers besparen door naar het werk te fietsen of pendelen.

Met de Eco-score als hefboom en samen met leveranciers, willen we actief werken aan een lagere CO2-uitstoot en zelfs milieuvoetafdruk van de producten in de winkels.

Gevel met kliksysteem Met een systeem als ClickBrick kunnen we muren eenvoudig (elders) opnieuw opbouwen.

3. Capteren

Naast het verminderen van onze uitstoot zullen we nu ook het equivalent van onze resterende uitstoot uit de atmosfeer verwijderen via bosaanplant. Door de combinatie van verdere uitstootvermindering en het opvangen van de resterende uitstoot wil onze groep een netto-nul uitstoot bereiken vanaf 2030 binnen scope 1 en 2 van het GHG Protocol.

Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap