Slim en duurzaam goederenvervoer

We nemen onze verantwoordelijkheid als retailer om slim en duurzaam om te gaan met goederenmobiliteit. We vermijden kilometers en kiezen waar mogelijk voor alternatieve vervoersmiddelen. En als we toch de baan op moeten, dan doen we dat zo groen mogelijk. Tegen 2035 maken we immers de volledige omschakeling naar zero-emissietransport.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 26/07/2023

Vermijden van onnodige kilometers

Om onnodige kilometers te vermijden, streven we naar een optimale beladingsgraad van de vrachtwagens die goederen leveren aan onze winkels. Daar slagen we in dankzij centraal gelegen distributiecentra, een slimme transportplanning, compacte verpakkingen en gemixte transporten. Zo vermijden we transport met aparte koelvrachtwagens dankzij onze koel- en diepvrieskarren met liquid ice. Ook de transportstromen van de leveranciers naar onze distributiecentra trachten we in samenspraak zo optimaal mogelijk te organiseren, met een maximale beladingsgraad van de vrachtwagens. 

We beperken het aantal ritten dankzij een optimale beladingsgraad en slimme transportplanning. We beperken het aantal ritten dankzij een optimale beladingsgraad en slimme transportplanning.
icon_truck.png
93,9 %

vullingsgraad van de vrachtwagens richting Colruyt-winkels in boekjaar 2022/23

icon-ship.png
4.448 ritten

bespaard dankzij binnenvaart in België in boekjaar 2022/23

Modal shift: verschuiven naar alternatieve vervoersmiddelen  

We verschuiven het transport van goederen zoveel mogelijk naar momenten waarop het minder druk is op de baan. Voor leveringen in de daluren investeren we in stille opleggers, geluidsarme transpalletten en overdekte loskaaien om eventuele overlast te vermijden. We stimuleren ook onze leveranciers om de piekmomenten op de baan uit de weg te gaan.

‘Verschuiven’ wil ook zeggen dat we kiezen voor alternatieve, milieuvriendelijkere vervoermiddelen. Ruim de helft van de internationale goederen waarvoor wij het transport organiseren, legt zijn tocht per trein of boot af. Ook in België sparen we vrachtwagenritten uit door transport via het water: via binnenschepen vervoeren we tal van containers van de haven van Antwerpen naar Brussel.

Bij internationaal transport kiezen we vaak voor vervoer per schip of trein. Bij internationaal transport kiezen we vaak voor vervoer per schip of trein.

Vergroenen van ons goederentransport

We zetten volop in op zero-emissietransport. Tegen 2035 is al het vrachtvervoer, uitgevoerd door én voor Colruyt Group, over de hele waardeketen zero-emissie.  Dat doen we door gradueel over te schakelen naar batterij-elektrische en waterstof-elektrische voertuigen.

We kijken volop naar de mogelijkheden van alternatieve en hernieuwbare brandstoffen. We geloven sterk in een en-en-verhaal, waarbij brandstoffen en voertuigtechnologieën complementair zijn voor specifieke toepassingen. Bij de evaluatie van alternatieven houden we rekening met verschillende milieu-impactcategorieën: naast CO2-uitstoot, willen we ook andere emissies, zoals fijnstof of stikstof, in acht nemen.

Ook bij zwaar transport experimenteren we met groene, hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof en elektriciteit. Ook bij zwaar transport experimenteren we met groene, hernieuwbare brandstoffen zoals waterstof en elektriciteit.

We geloven sterk in het potentieel van groene waterstof als schone en hernieuwbare brandstof. En nemen daarin dan ook een voortrekkersrol op: we testten als eerste in Europa heavy duty prototypes en demonstratiemodellen* en bouwen via DATS 24 mee aan de waterstofinfrastructuur. Daarnaast testen we ook de mogelijkheden van elektrisch rijden met het oog op stille en emissieloze leveringen in een stedelijke context. In 2021 voerden we een eerste volledige elektrische levering uit aan een Colruyt-filiaal in Brussel. In onze distributiecentra zijn momenteel ook al meerdere elektrische terminaltrekkers operationeel.

* Deze testen kaderen binnen verschillende Europese projecten:

  • Waterstof Regio 2.0: project gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Meer info op grensregio.eu.
  • H2 Share: project gefinancierd binnen het Europese samenwerkingsprogramma Interreg North-West Europe. Meer info op nweurope.eu.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap