Productie hernieuwbare elektriciteit

Colruyt Group investeert fors in hernieuwbare energie uit zon en wind. De groene-stroomproductie overtreft ruimschoots ons totale stroomverbruik. Zo vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en broeikasgasemissies, en dragen we bij aan de Green Deal klimaatneutraliteit tegen 2050.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 16/11/2022

Zonnepanelen op eigen sites

Colruyt Group telt heel wat zonnepanelen in eigen beheer op winkels en distributiecentra. We blijven onze capaciteit uitbreiden, bijvoorbeeld met zonnepanelen op elke nieuwe winkel van Colruyt, OKay en Bio-Planet. Het aantal panelen stemmen we af op de stroombehoefte van het gebouw, want het is het meest kostenefficiënt om lokaal geproduceerde energie ook ter plaatse te gebruiken.

arbeiders leggen zonnepanelen op het dak Elke nieuwe winkel van Colruyt, OKay en Bio-Planet krijgt standaard zonnepanelen.
icon-energy.png
12.082 MWh

geproduceerde zonne-energie in 2021

icon_wind-energy.png
949.336 MWh

groene elektriciteitsproductie van Virya Energy toegewezen aan Colruyt Group in 2021

Participaties in windenergie

Op sites met een heel grote energievraag, zoals onze distributie- en productiecentra, produceren we ook windenergie, met windturbines in beheer van Virya Energy, de energieholding die we eind 2019 hebben opgericht samen met Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Met bijna 60 % van de aandelen is Colruyt Group hoofdaandeelhouder van Virya Energy. Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, met focus op offshore en onshore windenergie. Met onze investeringen in Virya Energy maken we hernieuwbare energie toegankelijk voor diverse afnemers, waaronder onze groep zelf.

man aan het werk op windturbine Eoly Energy is gespecialiseerd in windturbines op het Belgische vasteland.

Virya Energy is 100 % eigenaar van meerdere energieproducenten:

  • Het Belgische Parkwind is actief in offshore windenergie, via participaties in de Belgische windparken Belwind, Northwind, Nobelwind en Northwester 2. Parkwind investeert ook in twee Duitse windparken.
  • Eoly Energy produceert windenergie op het Belgische vasteland.
  • Eurowatt is voornamelijk actief in onshore windenergie in Frankrijk, maar ook in Polen en Portugal.
  • Sanchore is een windpark in Karnataka (India).

Virya Energy ontwikkelt samen met gasnetbeheerder Fluxys ook een power-to-gas-centrale Hyoffwind in Zeebrugge. De installatie zal op industriële schaal stroom van offshore windparken omzetten in groene waterstof.

Productie overtreft ruimschoots eigen verbruik

We produceren dus heel wat stroom, deels met onze eigen zonne-installaties en grotendeels via onze participatie van bijna 60 % in de energieholding Virya Energy. De totale stroomproductie toegewezen aan Colruyt Group bedraagt gemiddeld het viervoudige van de hoeveelheid stroom die we als groep zelf verbruiken. Meer zelfs, die totale stroomproductie bedraagt ook bijna het dubbele van ons totale energieverbruik (elektriciteit plus alle andere vormen van energie voor verwarming, transport e.d. samen).

windturbines op zee Het gros van onze groene stroom is afkomstig van windparken op zee.

Geen ‘Grey Day’, wel ‘Green Year’

Door onze investeringen in wind- en zonne-energie produceren we aanzienlijk meer groene stroom dan we in totaal verbruiken. Zo bekeken vermeldt onze kalender geen zogenaamde ‘Grey Day’, de symbolische dag waarop een land zijn jaarlijkse productie aan hernieuwbare energie volledig heeft opgebruikt. Ter vergelijking: voor België viel Grey Day in 2021 al op 7 februari, terwijl het bij Colruyt Group heel het jaar door Green Year is!

windmolen naast distributiecentrum Colruyt Group produceert veel meer stroom dan het zelf verbruikt.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap