Productie hernieuwbare elektriciteit

Colruyt Group investeert fors in hernieuwbare energie uit zon en wind. De groene-stroomproductie overtreft ruimschoots ons totale stroomverbruik. Zo vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en broeikasgasemissies, en dragen we bij aan de Green Deal klimaatneutraliteit tegen 2050.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Gepubliceerd op 08/03/2022

Productie van groene stroom op eigen sites

Colruyt Group telt heel wat zonnepanelen in eigen beheer op winkels en distributiecentra. We blijven onze capaciteit uitbreiden, bijvoorbeeld met standaard zonnepanelen op elke nieuwe winkel van Colruyt, OKay en Bio-Planet. Het aantal panelen stemmen we af op de stroombehoefte van het gebouw, want het is kostenefficiënter om lokaal geproduceerde energie ook ter plaatse te gebruiken.

arbeiders leggen zonnepanelen op het dak Elke nieuwe winkel van Colruyt, OKay en Bio-Planet krijgt standaard zonnepanelen.

Op sites met een heel grote energievraag, zoals distributiecentra, produceren we ook zelf windenergie. In 1999 al bouwden we op de logistieke site in Halle onze eerste windturbine, toen de grootste van België.

icon-energy.png
10.319

MWh geproduceerde zonne-energie in 2020

icon-stroom.png
1.135.562

MWh elektriciteitsproductie van Virya Energy voor rekening van Colruyt Group in 2020

Participaties in hernieuwbare energie

Met ruim 60% van de aandelen is Colruyt Group hoofdaandeelhouder van Virya Energy, de energieholding die we eind 2019 hebben opgericht samen met Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, met focus op offshore en onshore windenergie. Met onze investeringen in Virya Energy maken we hernieuwbare energie toegankelijk voor diverse afnemers, waaronder onze groep zelf.

man aan het werk op windturbine Eoly Energy is gespecialiseerd in windturbines op het Belgische vasteland.

Virya Energy is 100% eigenaar van meerdere energieproducenten.

  • Het Belgische Parkwind is actief in offshore windenergie, via participaties in de Belgische windparken Belwind, Northwind, Nobelwind en Northwester 2. Parkwind investeert ook in twee Duitse windparken.
  • Eoly Energy produceert windenergie op het Belgische vasteland.
  • Eurowatt is voornamelijk actief in onshore windenergie in Frankrijk, maar ook in Polen en Portugal.
  • Sanchore is een windpark in Karnataka (India).

Virya Energy ontwikkelt samen met gasnetbeheerder Fluxys ook een power-to-gas-centrale Hyoffwind in Zeebrugge. De installatie zal op industriële schaal stroom van offshore windparken omzetten in groene waterstof.

Productie overtreft ruimschoots eigen verbruik

Er wordt er heel wat stroom geproduceerd voor rekening van Colruyt Group, deels met de eigen zonne-installaties, grotendeels via onze participatie van 60% in de energieholding Virya Energy.
De totale stroomproductie voor rekening van Colruyt Group bedraagt gemiddeld het drievoudige van de hoeveelheid stroom die we als groep zelf verbruiken. Meer zelfs, die totale stroomproductie bedraagt ook het dubbele van ons totale energieverbruik (elektriciteit plus alle andere vormen van energie voor verwarming, transport e.d. samen).

windturbines op zee Het gros van onze groene stroom is afkomstig van windparken op zee.
icon-stroom.png
295 %

Elektriciteitsproductie Virya Energy voor rekening van Colruyt Group, ten opzichte van het totale stroomverbruik van de groep in België en Luxemburg in 2020

Geen ‘Grey Day’, wel ‘Green Year’

Door onze investeringen in wind- en zonne-energie produceren we aanzienlijk meer groene stroom dan we er in totaal verbruiken. Zo bekeken vermeldt onze kalender geen zogenaamde ‘Grey Day’, de symbolische dag dat een land zijn jaarlijkse productie aan hernieuwbare energie volledig heeft opgebruikt. Ter vergelijking: voor België viel Grey Day in 2020 al op vijf februari, terwijl het bij Colruyt Group heel het jaar door Green Year is!

windmolen naast distributiecentrum Colruyt Group produceert veel meer stroom dan het zelf verbruikt.
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap