Productie hernieuwbare elektriciteit

Colruyt Group investeert fors in hernieuwbare energie uit zon en wind. De groene-stroomproductie overtreft ruimschoots ons totale stroomverbruik. Zo vermijden we het gebruik van fossiele brandstoffen en broeikasgasemissies, en dragen we bij aan de Green Deal klimaatneutraliteit tegen 2050.

Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen rond

Geüpdatet op 28/07/2023

Zonnepanelen op eigen sites

Colruyt Group telt heel wat zonnepanelen in eigen beheer op winkels en distributiecentra. We blijven onze capaciteit uitbreiden, bijvoorbeeld met zonnepanelen op elke nieuwe winkel van Colruyt, Okay en Bio-Planet. Het aantal panelen stemmen we af op de stroombehoefte van het gebouw, want het is het meest kostenefficiënt om lokaal geproduceerde energie ook ter plaatse te gebruiken.

arbeiders leggen zonnepanelen op het dak Elke nieuwe winkel van Colruyt, Okay en Bio-Planet krijgt standaard zonnepanelen.
icon-energy.png
13.166 MWh

geproduceerde zonne-energie in 2022

icon_wind-energy.png
925.315 MWh

groene elektriciteitsproductie van Virya Energy toegewezen aan Colruyt Group in 2022

We produceren dus heel wat stroom, deels met onze eigen zonne-installaties en grotendeels via onze participatie van bijna 60 % in de energieholding Virya Energy

Participaties in windenergie

Op sites met een heel grote energievraag, zoals onze distributie- en productiecentra, produceren we ook windenergie, met windturbines in beheer van Virya Energy, de energieholding die we eind 2019 hebben opgericht samen met Korys, de investeringsmaatschappij van de familie Colruyt. Met bijna 60 % van de aandelen is Colruyt Group hoofdaandeelhouder van Virya Energy. Virya Energy is actief in de ontwikkeling, financiering, bouw en exploitatie van hernieuwbare energiebronnen, met focus op onshore windenergie. Met onze investeringen in Virya Energy maken we hernieuwbare energie toegankelijk voor diverse afnemers, waaronder onze groep zelf.

man aan het werk op windturbine Eoly Energy is gespecialiseerd in windturbines op het Belgische vasteland.

Virya Energy is 100 % eigenaar van meerdere energieproducenten:

  • Eoly Energy produceert windenergie op het Belgische vasteland.
  • Eurowatt is voornamelijk actief in onshore windenergie in Frankrijk, maar ook in Polen en Portugal.
  • Sanchore is een windpark in Karnataka (India).
Dit initiatief draagt bij tot deze duurzame ontwikkelingsdoelstelling(en):
Meer info over onze SDG's
Dit initiatief draagt bij tot stap voor stap:
Meer info over stap voor stap