Onze Collibri Foundation

Collibri Foundation is een initiatief van Colruyt Group met een duidelijke missie: jongeren in een moeilijke situatie meer kansen bieden op een geslaagde toekomst, zowel in België als in het buitenland. Door de uitwisseling van ideeën en culturen willen we jongeren van over de hele wereld in verbinding brengen met elkaar.

Onze missie

Colruyt Group draagt maatschappelijke betrokkenheid en ondernemerschap hoog in het vaandel. Om jongeren zelfstandiger te maken, hun blik te verruimen en hun kennis te vergroten ondersteunt Collibri Foundation verschillende vormingsprojecten.

Collibri Foundation is actief zowel in België als in regio’s in economische ontwikkeling, waar onze vormingsprojecten ook meestal gepaard gaan met de uitbouw van duurzame productieketens. De producten uit de ketenprojecten bieden we vervolgens via onze huismerken, waaronder Boni, aan in de winkels van Colruyt Group.

Om jongeren zelfstandiger te maken, hun blik te verruimen én hun kennis te vergroten ondersteunt Collibri Foundation verschillende vormingsprojecten.

Het voorbije jaar bereikten we meer dan 10.480 jongeren via
18 projecten in binnen- en buitenland (11 landen).

Focus op onderwijs

Onze opdracht kan je samenvatten in drie kernwoorden:

  • Educate: we willen jongeren kwaliteitsvol onderwijs aanbieden.
  • Develop: we helpen hen te groeien als persoon, door hun talenten en vaardigheden te versterken.
  • Empower: we stimuleren hun zin voor initiatief en ondernemerschap.

Projecten voor kwetsbare jongeren

Collibri Foundation organiseert verschillende projecten in het buitenland maar we hebben als Belgische retailer ook oog voor België. In eigen land zijn er ook jongeren die extra ondersteuning kunnen gebruiken. Daarom beslisten we om vanaf 2014 ook bij ons te investeren in vormingsprojecten voor jongeren. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld Capital vzw, Debateville, Mentor-Escale en de vzw YOUCA.

Doe een gift … en investeer in de toekomst

Geef jongeren in een moeilijke context een duwtje in de rug. Drie goede redenen:

  1. Colruyt Group verdubbelt alle particuliere giften.
  2. Je gift gaat 100 % naar de vormingsprojecten voor jongeren.
  3. Giften vanaf € 40 geven recht op een belastingsvermindering van 45 %.

Samen zorgen we voor de vorming, begeleiding en uitwisseling van jongeren in het binnen-en buitenland. Zo dragen we samen bij aan een betere samenleving, stap voor stap.