Aandeelhoudersinformatie

Op deze pagina vind je relevante informatie voor aandeelhouders.

Aandelen en kapitaal

Bekijk hier relevante informatie met betrekking tot de aandelen en het kapitaal.

Inkoop van eigen aandelen

Bekijk hier informatie over de inkoop van eigen aandelen.

Kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel

Bekijk hier informatie met betrekking tot de kapitaalverhoging voorbehouden aan het personeel.

Algemene Vergaderingen

Bekijk hier de uitnodigingen, beslissingen en andere documenten van de Algemene Vergaderingen.

Deugdelijk duurzaam bestuur van Colruyt Group

Corporate Governance Charter (pdf bekijken)
Intern reglement van het Auditcomité (pdf bekijken)
Intern reglement van het Remuneratiecomité (pdf bekijken)
Milieubeleid (pdf bekijken)
Mensenrechtenbeleid  (pdf bekijken)
Beleidskader Diversiteit, Gelijkwaardigheid en Inclusie (pdf bekijken
Beleidskader anti-omkoop en anti-corruptie (pdf bekijken)
Beleid ter bescherming van de klokkenluiders (pdf bekijken)

Financiële kalender
Bekijk hier wanneer belangrijke financiële gebeurtenissen zullen plaatsvinden.
Kennisgevingen

Raadpleeg hier de relevante wettelijke informatie inzake de kennisgeving van belangrijke deelnemingen.

Statuten van Colruyt Group

Bekijk en download hier de statuten.