Financiële kalender

Bekijk hier wanneer belangrijke financiële gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

14 september 2022

Registratiedatum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

28 september 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 20221/22

30 september 2022

Dividend 2021/22: Ex-date (detachering van de coupons)

3 oktober 2022

Dividend 2021/22: Record date (centralisatie van de coupons)

4 oktober 2022

Dividend 2021/22: Betaalbaarstelling

6 oktober 2022

Buitengewone Algemene Vergadering: Kapitaalverhoging Etn. Fr. Colruyt NV voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group (art. 7:204 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

14 oktober 2022

Attesten in verband met vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit

13 december 2022

Publicatie geconsolideerde halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2022/23

14 december 2022

Informatievergadering voor de financiële analisten

13 juni 2023

Publicatie geconsolideerde jaarlijkse informatie van het boekjaar 2022/23

14 juni 2023

Informatievergadering voor de financiële analisten

31 juli 2023

Publicatie jaarrapport van het boekjaar 2022/23

27 september 2023

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2022/23