Financiële kalender

Bekijk hier wanneer belangrijke financiële gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

15 september 2021

Registratiedatum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

29 september 2021

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2020/21

1 oktober 2021

Dividend 2020/21: Ex-date (detachering van de coupons)

4 oktober 2021

Dividend 2020/21: Record date (centralisatie van de coupons)

5 oktober 2021

Dividend 2020/21: Betaalbaarstelling

7 oktober 2021

Buitengewone Algemene Vergadering: Kapitaalverhoging Etn. Fr. Colruyt NV voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group (art. 7:204 Wetboek van Vennootschappen en verenigingen)

15 oktober 2021

Dividend 2020/21: Attesten in verband met vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit

14 december 2021

Publicatie geconsolideerde halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2021/22

15 december 2021

Informatievergadering voor de financiële analisten

14 juni 2022

Publicatie geconsolideerde jaarlijkse informatie van het boekjaar 2021/22

15 juni 2022

Informatievergadering voor de financiële analisten

29 juli 2022

Publicatie jaarverslag van het boekjaar 2021/22

28 september 2022

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2021/22