Financiële kalender

Bekijk hier wanneer belangrijke financiële gebeurtenissen zullen plaatsvinden.

13 september 2023

Registratiedatum voor neerlegging van aandelen voor deelname aan de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

27 september 2023

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2022/23

28 september 2023

Dividend 2022/23: cum dividend date (laatste handelsdag waarop het aandeel inclusief dividend wordt verhandeld)

29 september 2023

Dividend 2022/23: ex-date (detachering van de coupons)

02 oktober 2023

Dividend 2022/23: record date (centralisatie van de coupons)

03 oktober 2023

Dividend 2022/23: betaalbaarstelling

10 oktober 2023

Buitengewone Algemene Vergadering: Kapitaalverhoging Etn. Fr. Colruyt NV voorbehouden aan de personeelsleden van Colruyt Group (art. 7:204 Wetboek van vennootschappen en verenigingen)

13 oktober 2023

Attesten in verband met vrijstelling of verminderde roerende voorheffing op dividenden in ons bezit

12 december 2023

Buitengewone Algemene Vergadering: 
wijziging voorwerp en vernietiging eigen aandelen. 

Publicatie geconsolideerde halfjaarlijkse informatie van het boekjaar 2023/24

13 december 2023

Informatievergadering voor de financiële analisten

11 juni 2024

Publicatie geconsolideerde jaarlijkse informatie van het boekjaar 2023/24

12 juni 2024

Informatievergadering voor de financiële analisten

31 juli 2024

Publicatie jaarverslag van het boekjaar 2023/24

25 september 2024

Algemene Vergadering van Aandeelhouders over het boekjaar 2023/24