Onze duurzame initiatieven

Binnen onze duurzaamheidsstrategie formuleren we heel wat ambitieuze doelstellingen op lange termijn. Om die te realiseren, zetten we meer dan 150 concrete projecten op: onze duurzaamheidsinitiatieven.

Duurzame verpakkingen Naar minimale afvalstromen en maximale recyclage Belgische chocolade uit eerlijke handel Duurzame koffie en thee Aan tafel in 1-2-3 euro Dier- en milieuvriendelijke eieren Ketenprojecten om lokale gemeenschappen te versterken Verantwoord antibioticagebruik bij dieren Duurzame vis 12 miljoen bomen voor zuivere lucht Verantwoorde sojateelt in binnen- en buitenland Ons CO₂-reductieplan Ons energiereductieplan Duurzame mobiliteit voor medewerkers Voedseloverschotten in onze winkels: wat doen we ermee? 100 % hernieuwbare stroom, 100 % zelf opgewekt Productie hernieuwbare elektriciteit Hergebruik van afval- en regenwater Meer lage-energiewinkels, minder fossiele brandstoffen Continu leren en ontwikkelen FSC-houtskool en duurzame briketten uit reststromen Slim en duurzaam goederenvervoer Rechtstreekse samenwerking met Belgische landbouwers Duurzamere palmolie Volop voor verantwoord katoen Duurzame koeling van producten Beter welzijn voor vleeskippen Betere voedingswaarden voor een evenwichtiger eetpatroon Hoe we voedselverlies tegengaan Circulair bouwen Zeeboerderij voor Belgische mosselen Biologisch varkensvlees van eigen bodem Duurzame klantenmobiliteit Dierenwelzijn bij runderen Hoe bevorderen we de biodiversiteit? Hoffelijk en veilig vrachtvervoer Meer verse groenten en fruit uit België Sociale audits Konijnen uit diervriendelijke parksystemen Verdoofd slachten en audits in slachthuizen Zwerfvuil. Vermijden, opruimen en sensibiliseren 100 % gecertificeerd hout en papier Pionieren met vertical farming