EIT: Europees investeren in nu en later

Een duurzamere en gezondere toekomst, daar werkt Colruyt Group voortdurend aan. En dat doen we samen met onze partners om oplossingen te vinden die bruikbaar zijn voor de hele samenleving. Daarom investeren we in EIT Food, EIT Health en EIT Urban Mobility. Het EIT (Europees Instituut voor Innovatie & Technologie) is een verzelfstandigd orgaan van de Europese Unie dat onderzoek en ondernemerschap stimuleert door topexperts samen te brengen om oplossingen te vinden voor dringende wereldwijde uitdagingen. De kruisbestuiving tussen bedrijven en wetenschappers versnelt innovatie.

Een nieuwe, duurzame voedselketen

Het innovatieconsortium EIT verzamelt de meest vooraanstaande bedrijven, universiteiten en kennisinstellingen in Europa. Wij willen mee aan het roer staan van dat open innovatieplatform om oplossingen te zoeken die door bedrijven en burgers in heel Europa gebruikt kunnen worden. Onze investeringen in EIT zetten ons vooraan in het peloton van vernieuwers. Binnen EIT gaat onze grootste investering momenteel naar EIT Food, dat ruim 50 toonaangevende partners verzamelt. Samen werken we aan de vernieuwing en verduurzaming van de voedselketen. We werken nu bijvoorbeeld aan een platform waarop gebruikers via een chatbot hun voeding gemakkelijk kunnen registreren en in realtime kunnen bijgestuurd worden door hun diëtist.

Van voedselverlies naar voedselwinst

Studenten gaan op zoek naar nieuwe producten op basis van voedseloverschotten. Een internationale jury beoordeelt of effectieve productie en verkoop een goed idee zijn. Da’s het opzet van Circular Food Generator Track, een project binnen EIT Food.

Lees meer

Sterke oplossingen voor mobiliteit en gezondheid

Ook stedelijke mobiliteit en gezondheid zijn belangrijk voor ons. Daarom investeren we sinds dit jaar in EIT Urban Mobility en EIT Health. We startten een project voor stille (nacht)leveringen aan supermarkten in de stad. Dat is goed voor de rust van buurtbewoners en zorgt voor duurzamere steden. Daarnaast werken we binnen Food4Health ook aan preventie van het pre-metaboolsyndroom. Dat zijn de symptomen die gepaard gaan met verstoorde stofwisseling door een ongezonde voeding of te weinig lichaamsbeweging. Het project helpt mensen een gezondere levensstijl aan te nemen.

Door te investeren in deze projecten wordt onze expertise gebundeld met die van onze partners en komen we zo tot sterke oplossingen die het verschil kunnen maken in de wereld van morgen.

EIT Food
EIT Health
EIT Urban Mobility

Initiatief met steun van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Dit orgaan van de Europese Unie krijgt op zijn beurt steun van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. EIT is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]No proverty [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Partnerships for the goals