De krachten bundelen voor duurzame ontwikkeling in de Noordzee

Colruyt Group is mede-oprichter van, en drijvende kracht achter Blauwe Cluster. Deze vzw wil dé referentie worden voor duurzame ontwikkeling in de Belgische Noordzee, met focus op ecologische kustverdediging, evenwichtige zeevoeding en hernieuwbare energie. De deelname aan dit initiatief biedt ons als groep heel wat opportuniteiten om ons productgamma te blijven vernieuwen en te verduurzamen.

Officiële Speerpuntcluster

Blauwe Cluster is in de eerste plaats een denktank en platform dat de krachten wil bundelen, projecten faciliteren en coördineren binnen de ‘blue economy’. De vzw werd medio 2018 officieel erkend als ‘speerpuntcluster’ door de Vlaamse overheid (Vlaio, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen). Het platform kan zo extra middelen ter beschikking krijgen en effectief het centrale aanspreekpunt worden voor iedereen die op de Noordzee aan duurzame ontwikkeling wil doen. De erkenning kan niet alleen het projectwerk een boost geven, maar bijvoorbeeld ook toelaten om een breed gedragen visie te ontwikkelen voor de mariene uitdagingen van toekomst.

Boot op de Noordzee
De Vlaamse erkenning van Blauwe Cluster kan de duurzame projecten in de Noordzee een boost geven.

Blauwe Cluster is een samenwerkingsverband van privébedrijven (van kmo’s tot grote industriële spelers), de zeehavens, de bevoegde overheden en kennisinstellingen waaronder het VLIZ (Vlaams Instituut voor de Zee).


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production [Translate]Life below water [Translate]Partnerships for the goals