Nieuwe oogst biogroenten van De Lochting in onze rekken

West-Vlaanderen is 20 hectaren biologische landbouwgrond rijker. Om zijn biogronden uit te breiden heeft het sociale tuinbouwbedrijf De Lochting een grote akker omgeschakeld, een proces dat 2 jaar duurt. Om deze financieel moeilijke periode te overbruggen kon De Lochting rekenen op onze steun. Nu is de omschakeling voltooid: de eerste volwaardige biogroenten van deze akker liggen vanaf juli in onze rekken. Dit is het zoveelste vruchtbare resultaat van een samenwerking die al 15 jaar duurt. Wij steunen vzw De Lochting omdat het bioteelt combineert met sociale tewerkstelling.

Sociaal boeren

Vzw De Lochting is in de eerste plaats een sociaal ondernemer. "Wij helpen mensen die niet op de gewone arbeidsmarkt terechtkunnen", zegt Dirk Lammertyn, algemeen directeur bij De Lochting. Achttien jaar geleden startte de vzw met een bescheiden moestuin ('lochting' in het West-Vlaams) in Roeselare. Intussen is die tuin uitgegroeid tot 30 hectare biolandbouwgrond en stelt De Lochting 150 mensen tewerk. Dat zijn vooral mensen zonder diploma of met een beperking. Niet iedereen is aan het werk op de biogronden. Sommigen stellen fruit- en groentepakketten samen, anderen staan in voor het groenonderhoud. "Onze ultieme droom is om een aantal mensen te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit."

Dirk Lammertyn
"Onze ultieme droom is om een aantal mensen te laten doorstromen naar het reguliere arbeidscircuit."

En om die droom werkelijkheid te maken, draagt Colruyt Group graag zijn steentje bij. "We bekijken samen hoe we die droom kunnen waarmaken", zegt Rony Neufkens, afdelingschef Aankoop Groenten en Fruit. "Want voor ons is De Lochting meer dan een leverancier. We zijn partners in goede en kwade dagen en we helpen elkaar."

Vruchtbare samenwerking

"De vraag naar bioproducten blijft stijgen. Niet alleen bij Bio-Planet, maar ook bij Colruyt en OKay", zegt Rony. "Daarbij gaat onze voorkeur naar biogroenten van eigen bodem. Al is dat niet altijd evident. In België zijn er vooral kleine bioboeren, en zij kunnen niet altijd voldoen aan onze vraag", verklaart Rony. "Met De Lochting, biogroenteteler én sociaal ondernemer in Roeselare, werken we al meer dan vijftien jaar samen, van bij de opening van de eerste Bio-Planet in Kortrijk. Toen de vzw in 2016 besloot om zijn biogronden uit te breiden en ons om hulp vroeg, waren we meteen enthousiast."

Jonge planten
Gronden in transitie die biologisch bewerkt worden zijn pas na twee tot drie jaar helemaal 'zuiver'.

Van braak tot bio

Gronden waarop eerder aan 'gewone' teelt werd gedaan, moeten eerst een jaar braak blijven liggen. "Daarna kunnen we groenten beginnen telen volgens biologische principes en krijgen ze het etiket 'in omschakeling' mee", vult Dirk aan. "Pas na twee of drie jaar mogen we ze verkopen als biogroenten, wanneer die grond helemaal 'zuiver' is. In die omschakelingsperiode hebben we veel kosten en minder inkomsten. Sterker nog: we geraken groenten in omschakeling normaal amper kwijt. Daarom kunnen we de steun van Colruyt Group goed gebruiken."

Radijzen oogsten
"De vraag naar bioproducten blijft stijgen. Niet alleen bij Bio-Planet, maar ook bij Colruyt en OKay."

Colruyt Group hielp De Lochting in die financieel moeilijke periode. Zo verkochten we onder andere koolrabi, bladpeterselie en radijs in omschakeling. Binnenkort verdwijnen de bijna-bioproducten uit onze rekken. Want de akkers van De Lochting zijn nu volwaardige biogronden. De biogroenten liggen vanaf juli in onze rekken. "Een win-winsituatie", aldus Rony. "We steunen onze partner én verzekeren ons tegelijk van een kwalitatief aanbod Belgische biogroenten."


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Responsible consumption & production