Onze kribbel onder Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek

Of je er nu woont, werkt of gewoon gaat winkelen, leefbare steden met voldoende luchtkwaliteit zijn in het belang van ons allemaal. Daarom ondertekende Colruyt Group samen met 34 andere organisaties en verschillende Vlaamse ministers de Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek. Zo helpen we de uitstoot door goederentransport in onze steden te beperken. Met groenere vervoersmiddelen bijvoorbeeld, en door minder kilometers te rijden.

Logistiek: grote impact op leefbaarheid

Onze steden blijven groeien en slibben langzaam dicht. Meer mensen betekent ook meer vraag naar goederen en diensten. Logistiek transport is nu al verantwoordelijk voor een kwart van de CO2-uitstoot in steden. Hoewel leveringsvoertuigen maar 10 à 20% van de kilometers afleggen, stoot deze sector wel 30 tot 50% van andere emissies zoals stikstof en fijn stof uit. De Green Deal Duurzame Stedelijk Logistiek, een engagementsverklaring tussen 35 bedrijven en organisaties en de Vlaamse Overheid, wil een springplank zijn om efficiënt en emissievrij goederen te leveren in steden.

35 deelnemers slaan de handen in elkaar
De Green Deal streeft niet alleen naar minder emissies en kilometers, maar ook naar meer samenwerking in de sector.

Minder kilometers en groenere vervoersmiddelen

Elke deelnemer zet zich op zijn manier in om het aantal gereden kilometers terug te dringen en ervoor te zorgen dat ze afgelegd worden op gepaste tijdstippen en met milieuvriendelijkere of zero-emissie voertuigen. Bij Colruyt Group testen we bijvoorbeeld zowel lichte als zware bestel- en vrachtwagens op CNG en elektriciteit. We ontwerpen ook betere fietsenstallingen voor onze winkelpunten en halen zo hopelijk alweer auto’s uit het verkeer.

Colruyt Group ondertekent Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek
Bij Colruyt Group testen we onder andere lichte en zware bestel- en vrachtwagens op CNG en elektriciteit.

Het is de vierde Green Deal waar we ons gewicht achter zetten, na de Green Deal Biodiversiteit, de Green Deal Circulair Aankopen en de Green Deal Circulair Bouwen.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Responsible consumption & production