Ons plan: duurzamere palm- en palmpitolie

Een palmteelt met een zo klein mogelijke impact op de natuur, dat is waar wij naar streven. Daarom gebruiken we steeds meer gecertificeerde duurzame palmolie in onze eigenmerkproducten. We kozen daarbij voor de internationaal erkende RSPO-norm. Ook palmpitolie maakt deel uit van ons actieplan. Die variant van palmolie wordt gebruikt in bepaalde producten zoals cosmetica en detergenten. Als jij ook bekommerd bent over de duurzaamheid van palmolie, dan kan je dus gerust kiezen voor onze producten met gecertificeerde palmolie.

Gebruik van gecertificeerde palmolie

Door de specifieke eigenschappen en de gunstige kostprijs is palmolie onmisbaar in heel wat producten. Omwille van onze bezorgdheid over de milieu-impact van de palmteelt, willen we wel alleen nog gecertificeerde olie gebruiken. Daarom hanteren we de norm voor duurzamere en verantwoorde productie van de Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Die norm maakt het mogelijk certificaten te verlenen.

Logo RSPO
Het RSPO-label betekent onder meer dat de olie afkomstig is van palmbomen van plantages die duurzamer beheerd worden en die niet bijdragen aan het verder kappen van bossen.

Wat zijn de belangrijkste RSPO-criteria?

  • Geen ontbossing van oerbossen of beschermde zones
  • Overleg met de plaatselijke bevolking
  • Correcte landbouwpraktijken, vooral wat pesticiden betreft
  • Correcte werkomstandigheden
Meer lezen

Ambitie 2020: 100 % gescheiden RSPO-olie in onze voedingsproducten

Onze Boni Selection- en Everyday-producten bevatten steeds meer palmolie die duurzamer is. “Tegen eind 2020 willen we in onze voedingsproducten 100 % gescheiden RSPO-palmolie gebruiken”, zegt Philippe Toussaint, manager sustainable sourcing. Dat betekent dat de RSPO-olie gedurende het hele productieproces apart verwerkt wordt, zodat het gecertificeerde eindproduct dus alleen maar olie van duurzame plantages bevat.

 

 

Figuur: RSPO-palmolie: gescheiden stroom

Dat is een stappenplan, want sommige producenten hebben tijd nodig om een gescheiden productieproces te realiseren. De raffinaderijen die voorlopig nog niet voor 100% gecertificeerde palmolie produceren, ondersteunen we via het systeem van massa-balans. De hoeveelheid duurzame palmvruchten die de raffinaderij binnengaat, komt exact overeen met de hoeveelheid gecertificeerde palmolie die er geproduceerd wordt.

In deze overgangsfase worden die raffinaderijen commercieel gestimuleerd om naar een 100% duurzame productie te streven. Het omslagpunt waarop het voordeliger is om over te schakelen naar uitsluitend gecertificeerde palmolie ligt voor een raffinaderij tussen 50% en 70%. Massa-balans is dus een systeem dat de markt voor duurzame palmolie vergroot.

Daarnaast bevatten sommige van onze eindproducten ook nog gewoon niet-duurzame palmolie, omdat die leveranciers nog niet RSPO-gecertificeerd zijn. Dat compenseren we door RSPO-certificaten aan te kopen. We staan dan garant dat er ergens in de wereld voor dat volume duurzamere RSPO-olie wordt geproduceerd.

In 2017 verwerkten we 44,6% (=2.264,4 T) RSPO-palmolie volledig gescheiden in onze eigen merk voedingsproducten en 47,9% (=2.432,9 T) via het systeem van massabalans. De 7,4% (= 377,9 T) niet-duurzame palmolie compenseerden we via het aankopen van certificaten. Zo certificeerden we 100% van de hoeveelheid palmolie die we gebruikten.

Zuivere palmolie wordt gebruikt in onze voedingsproducten, goed voor 90,5% van alle palmolie die we verwerken. De overige 9,5% is palmpitolie die meestal gebruikt wordt in non-food producten zoals cosmetica.

We gebruikten ook 532 T palmpitolie. Daarvan werd 2 % (= 10,9 T) RSPO-gecertificeerd als ‘gescheiden’-olie en 33,8 % (= 180,1 T) als ‘massa-balans’. Voor 64,1 % (= 341,4 T) niet-duurzame palmpitolie kochten we certificaten aan. Dat aandeel willen we in de toekomst verder afbouwen afhankelijk van de mogelijkheden op de markt.

Onze inspanningen voor duurzamere palmolie werpen hun vruchten af: in de nieuwste WWF (World Wide Fund for Nature) ‘Palm Oil Buyers Scorecard 2016’ kregen we een uitstekende score van 9 op 9.

Samen met leveranciers

Samen staan we sterk. We begeleiden onze producenten-leveranciers bij het uitvoeren van het actieplan door:

  • technische problemen gelinkt aan de scheiding op te lossen
  • alle traceerbaarheidsprocedures te integreren
  • hen de tijd te geven om zich naar deze RSPO-regelgeving te organiseren

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Decent work & economic growth [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Life on land