Een fris glaasje afvalwater graag

Een landbouwer die koeienmest zuivert om zijn vee te laten drinken? Astronauten die van urine water maken? De technologie is er om van alles perfect drinkbaar water te maken. Ook ons vleesverwerkende bedrijf Colruyt Group Fine Food Meat zuivert zijn afval- en regenwater tot drinkwater. We gaan dagelijks aan de slag met het gerecycleerde drinkwater om machines te reinigen én zelfs om vleesbereidingen te maken. Daarmee zijn we de eerste in België die dat doen. Schol!

Stadswater en kosten besparen

Dagelijks vlees verwerken, verbruikt heel veel water. Als we dus kunnen werken met gerecycleerd afvalwater, dan heeft dat al een grote impact. Met het drinkwaterproject bespaart Colruyt Group Fine Food Meat 81.000 m³ stadswater per jaar. Dat komt overeen met het gemiddelde jaarlijkse waterverbruik van 920 gezinnen. Door minder stadswater te verbruiken houden we de grondwatervoorraden in stand en we verlagen ook onze waterfactuur. Minder kosten dus, en dat betekent dat je bij onze winkelformules Colruyt, OKay en Spar kan blijven shoppen tegen scherpe prijzen.

Dankzij het hergebruik loost onze vleesverwerkende afdeling ook veel minder afvalwater in het rioleringsnet, zodat de nabijgelegen rioolwaterzuiveringsinstallatie efficiënter haar werk kan doen.

Schoonmaak met gerecycleerd water
Onze vleesverwerkers maken onder meer dagelijks schoon met het gerecycleerde drinkwater.

Perfect drinkbaar water

In ons bestaande waterzuiveringsstation gebeurt er een biologische zuivering van al het afvalwater van de vleesverwerking, zodat het al de kwaliteit van rivierwater krijgt. Een nieuwe installatie uit 2014, ons drinkwaterstation, filtert het gezuiverde water verder tot drinkwater dat vrij is van organische stoffen. Dat zuivere water stroomt rechtstreeks terug naar de productiesite, waar het net als stadswater gewoon uit de kraan komt.

Wist je dat het drinkwater dat we zo produceren even zuiver is als water van de kraan? Goed nieuws dus voor als je de volgende keer onze hespenworst eet. De eigenaar en uitbater van het drinkwaterstation, De Watergroep, volgt de kwaliteit van het water continu online op en neemt wekelijks nieuwe stalen af. Onze vleesverwerkers kunnen het gerecycleerde water dus perfect gebruiken. Je merkt geen enkele impact op de smaak en de kwaliteit van de producten die je in onze winkels koopt.

 

Drinkwaterstation
Ons drinkwaterstation levert meer dan de helft van het jaarlijkse waterverbruik van Fine Food Meat.

Ook van regenwater naar drinkwater

In 2016 opende Colruyt Group Fine Food Meat een tweede productiesite. Daar is het ook mogelijk om regenwater te zuiveren tot het drinkbaar wordt. Via het PURA (PUrification of RAinwater)-proces kunnen we jaarlijks gemiddeld tot 10.000 m³ regenwater zuiveren. Dat is evenveel als het gemiddelde jaarlijkse waterverbruik van 120 gezinnen. Het gerecupereerde regenwater kent dezelfde toepassingen binnen de vleesverwerking als het gezuiverde afvalwater.

Regenwater proeven
Zeker weten: ons regenwater smaakt even lekker als water van de kraan.

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Clean water & sanitation [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Responsible consumption & production