“Duurzamer soja produceren is de toekomst van ons bedrijf”

“Al heel lang wilden we een gecertificeerd producent worden en vandaag wordt die droom waar”, zegt Leni Tomásia (44) uit Silvânia in Goiás. Samen met de ngo Trias en de lokale kredietcoöperatie Cresol, helpen we haar en een 30-tal andere Braziliaanse sojaboeren om te voldoen aan de internationale standaard voor verantwoorde sojaproductie van de Round Table on Responsible Soy (RTRS). De ambitie van Leni? “Met mijn familie verder blijven werken aan een duurzaam bedrijf dat volledig in orde is met de wetgeving. En dat we een voorbeeld mogen zijn voor andere producenten die in het project stappen.”

Wil je op de internationale sojamarkt erkend worden als duurzame teler én dus een meerprijs krijgen, dan is RTRS-certificering een must. “Maar dat is voor een klein familiebedrijf als het onze niet zo gemakkelijk”, legt Leni uit. “De wetgeving is een kluwen en er zijn zo veel criteria om rekening mee te houden. Je hebt echt iemand nodig die het certificatieproces kent. Dankzij het Trias/Cresol-project krijgen we hulp bij de administratie en technische adviseurs begeleiden ons om stap voor stap de noodzakelijke aanpassingen aan het bedrijf te doen. Op een manier die haalbaar is voor ons en ook veilig en efficiënt natuurlijk.”

Leni en haar echtgenoot Joval
Leni Tomasía is een duurzame teler in Brazilië. Samen met haar echtgenoot Joval produceert ze verantwoorde soja met een RTRS-certificaat.

Hoe begon je met het telen van soja?

Leni: “Eigenlijk kweekten we eerst biogroenten. Maar in 2009 besloten mijn man en ik om over te schakelen naar sojateelt, omdat dat gewas in onze regio makkelijker verkoopt. We begonnen met 1 tractor en een 8-lijnige zaaimachine, op een stuk grond van 25 hectare dat we leaseden van mijn ouders. We maakten wat winst en daarmee leaseden we meer grond. Vandaag telen we al op zo’n 290 hectare en via onder andere Cresol, kregen we krediet om meer zaaigoed en machines te kopen en we bouwden ook een opslagplaats. Van in het begin hebben we erop gelet om onze grond verantwoord te gebruiken, de biodiversiteit te respecteren en bestrijdingsmiddelen te kopen die minder schadelijk zijn voor het milieu.”

Ik prijs mezelf gelukkig dat mijn familie comfortabel kan leven en dat we onze leningen kunnen afbetalen.

Welke aanpassingen waren dan nog nodig om de RTRS-certificatie te halen?

Leni: “Naast een aantal verbeteringen in het algemeen management van het bedrijf, werkten we vooral aan de veiligere opslag van pesticiden en dieselolie. Zo plaatsten we ondoordringbare betonplaten onder de tanks om de bodem te beschermen. Dankzij de principes van ‘Integrated Pest Management (IPM)’ of geïntegreerde gewasbescherming, leerden we ook om veel minder chemische producten te gebruiken. Door zo veel mogelijk aan vruchtafwisseling te doen, kunnen we vermijden dat gewassen ziek worden. En is er toch een probleem, dan kijken we eerst of we biologische of mechanische middelen kunnen inzetten om de plaag te bestrijden. Zoals bijvoorbeeld insecten doden met natuurlijke vijanden.” 

Soja-oogst
Dankzij vruchtafwisseling, biologische oplossingen en mechanische middelen gebruikt Leni heel wat minder chemische producten.

De RTRS-certificatie halen is iets dat we al heel lang wilden, maar we hadden begeleiding nodig.”

En zie je het resultaat al van die veranderingen?

Leni: “Absoluut! We hebben de hoeveelheid pesticiden sterk kunnen verminderen en door efficiëntere werkmethodes toe te passen, hebben we nu meer opbrengst per hectare. Maar waar ik het meest fier op ben, is dat de levenskwaliteit van mijn familie er verder op vooruitgaat. Dankzij de verkoop van onze duurzaamheidscertificaten kan ik hen verzekeren van een veiligere toekomst. En dat stelt me gerust.”

Sojabonen
Met de verkoop van duurzaamheidscertificaten kan Leni haar gezin verzekeren van een veiligere toekomst.

Wat is jouw droom voor die toekomst, Leni?

Leni: “Ik ben blij dat ik met het RTRS-project kan bijdragen tot een duurzamere economie, met meer respect voor het milieu en de mensen die erbij betrokken zijn. Ik wil een voorbeeld zijn voor anderen die verantwoord willen produceren. Verder hoop ik dat we al onze financiële verplichtingen kunnen nakomen en dat mijn familie en ik nog lang gezond en gelukkig op de boerderij mogen wonen.”

Ik wens je alvast het allerbeste!​

Sojavelden
Via het RTRS-project kan Leni bijdragen tot een duurzamere economie met meer respect voor het milieu en de mensen die erbij betrokken zijn.

Duurzaam veevoeder, duurzaam vlees

Werken aan een duurzamere sojateelt is belangrijk voor een duurzamere vleesindustrie. Want sojameel uit Zuid-Amerika is de voornaamste eiwitbron in veevoeder. En daar hebben ook onze kwekers en leveranciers van vlees heel wat van nodig. Ontdek wat we nog meer doen om veevoeder te verduurzamen.

Meer lezen

Naam: Leni Tomásia De Sousa
Functie: Sojaproducent
vrouw van Joval (45) en mama van Maria Luísa (7) en Ana Paula (4)

Studies? • Landbouwkunde in Goiânia
Vorige ervaring?  • Voor ik soja begon te telen was ik actief in biologische landbouw (IBD-certificatie).
Hulp op de boerderij? • Mijn ouders, die 73 en 72 zijn, helpen nog met zaaien en oogsten en ook mijn broer en mijn echtgenoot Joval.


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Decent work & economic growth [Translate]Responsible consumption & production [Translate]Climate action [Translate]Life on land