Duurzaam omgaan met water: zo doen wij dat!

Elke druppel telt. Daarom zetten we volop in op waterzuivering en -hergebruik. Ons bewust en actief waterbeheer zorgt ervoor dat we het juiste water op de juiste plaats gebruiken.

Kostbare grondstof

We verkopen niet enkel water in onze winkels, we verbruiken als groep elke dag ook heel wat water. In 2021 kwam ons totale waterverbruik, over al onze Belgische gebouwen heen, uit op 560 000 m³. Van een winkelmedewerker die zijn handen wast tot het reinigen van een machine die kaasblokjes maak: water is overal.

We beseffen dat water een kostbare grondstof is en zetten allerlei initiatieven op poten om ons waterverbruik stap voor stap te verduurzamen, zowel in onze winkels als in onze kantoren, distributiecentra en productiesites. Zo was hemelwater en gezuiverd afvalwater in 2021 bijvoorbeeld al goed voor 33% van ons waterverbruik.

Actief waterbeheer

“We doen aan een bewust en actief waterbeheer op onze sites. Bij ieder bouwproject, zowel bij renovaties als bij nieuwbouwprojecten, proberen we al vanaf het ontwerp onze watervoetafdruk te minimaliseren. We bekijken hoe we hemelwater maximaal kunnen hergebruiken en het resterende hemelwater laten we, als de ondergrond het toelaat, rustig infiltreren in de bodem. Enkel als dit niet kan, bufferen we tijdens de piekbuien het water op eigen terrein om het vertraagd te lozen.”, vertelt projectmanager ontwerper Maaike van der Tempel. 

“We maximaliseren ons hergebruik onder andere door kritisch na te gaan welke waterbron we gebruiken voor welke doeleinden”, vult projectingenieur Ysaline Thillaye du Boullay aan. “De vloer in een winkel kan je bijvoorbeeld perfect met hemelwater dweilen om zo drinkwater te besparen. Ook op Fine Food Meat, onze site voor vleesverwerking, namen we enkele initiatieven om ons waterverbruik duurzaam en efficiënt te organiseren.”

Zuivering

“Op die site staan 3 waterzuiveringsinstallaties. De PURA-installatie (PUrification of RAinwater) gaat verder dan de regenwaterbuffers op onze andere sites en zuivert het opgevangen regenwater tot drinkwater”, gaat Ysaline verder.

Ook met het afvalwater van onze vleesproductie gaan we aan de slag. Dat water is te vervuild om in de riolering te lozen en moet dus gezuiverd worden. “Die zuivering gebeurt door een biologische installatie, waar we het afvalwater mengen met actief slib - een mix van micro-organismen die het afval verteren. Daarna scheiden we het slib van het water, dat nu voldoende zuiver is om te lozen. Toch eindigt dit water niet in de riolering: we gaan nog een stapje verder en sturen het naar de laatste zuiveringsinstallatie op Fine Food Meat.”

Hergebruik

Vleesverwerking is erg waterintensief. Niet enkel voor de productie van vleesbereidingen op zich is veel drinkwater nodig, ook voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de machines in een productieomgeving is water van een goede kwaliteit nodig. “Om dat waterverbruik zo duurzaam mogelijk aan te pakken, staat die derde waterzuiveringsinstallatie er. Die filtert met behulp van membranen het gezuiverde afvalwater nog verder tot drinkwater, dat we opnieuw gebruiken in het productieproces”, legt R&D-ingenieur Lize Linclau uit.

Innovatie

Ook op onze vertical farm, waar we basilicum telen voor Bio-Planet, gaat geen druppel verloren. “In vergelijking met de traditionele basilicumteelt verbruiken we daar 90% minder water. Dat doen we onder meer door het water dat de planten verdampen, op te vangen en opnieuw te gebruiken”, vertelt Lize. “Ook het water dat de planten niet opnemen hergebruiken we. We zorgen dat deze opnieuw de gewenste hoeveelheid nutriënten bevat, geven het de juiste pH-waarde en laten het weer circuleren in de watergoten onder de plantjes.”

Het systeem voor waterrecuperatie werd – net als de rest van de ‘verticale boerderij’ – intern door onze specialisten ontwikkeld. “Omdat het een nieuw en uniek systeem is, kwamen we tijdens de ontwikkeling soms onverwachte uitdagingen tegen. Vanuit de overtuiging dat onze aanpak de juiste was, zijn we blijven doorzetten en erin geslaagd om de puzzel samen te leggen. Onze vertical farm draait ondertussen al een jaar op volle toeren, we kunnen dus met trots zeggen dat onze aanpak werkt!”, besluit Lize.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Technics en Engineering?