Duurzaam omgaan met water: elke druppel telt!

Van opslag over zuivering tot hergebruik: hoe gaat Technics om met water?

Waterzuivering in ‘t groot

Eind 2021 namen we een gloednieuwe waterzuiveringsinstallatie in gebruik in Halle. Daar zuiveren we industrieel en sanitair afvalwater van 3 sites: ons hoofdkantoor, ons distributiecentrum en de kantoren en magazijnen van een derde site. De installatie kan elk uur 11 m³ drinkwater produceren. Op jaarbasis komt dat op 90.000 m³ afvalwater dat opgezuiverd wordt tot 81.000 m³ ‘proceswater’. Om daar kraantjeswater van te maken, moeten we het hermineraliseren. Dat doen we door er 20% stadswater aan toe te voegen.

90% minder stadswater

Naast de indrukwekkende zuiveringsinstallatie zijn we op onze hoofdzetel ook ondergronds volop met water bezig. Recent breidden we onze buffercapaciteit uit met 5.400 m³. In totaal kunnen we nu 9.500 m³ hemelwater stockeren. Dat water vangen we op en zuiveren we met onder meer een zand- en uv-filter. Daarna gebruiken we het in onze koelinstallaties en voor het sanitair. Zo verminderen we ons stadswaterverbruik op onze sites rond het hoofdkantoor met 90 %! Een bijkomend voordeel is dat we in perioden van droogte een pak minder afhankelijk zijn van dat stadswater.

Actief waterbeheer

Bij Colruyt Group doen we aan een bewust en actief waterbeheer op onze sites. Bij ieder bouwproject, zowel bij renovaties als bij nieuwbouwprojecten, proberen we al vanaf het ontwerp onze watervoetafdruk te minimaliseren. We bekijken hoe we hemelwater maximaal kunnen hergebruiken en het resterende hemelwater laten we, als de ondergrond het toelaat, rustig infiltreren in de bodem. Enkel als dit niet kan, bufferen we tijdens de piekbuien het water op eigen terrein om het vertraagd te lozen. We maximaliseren ons hergebruik onder andere door kritisch na te gaan welke waterbron we gebruiken voor welke doeleinden. De vloer in een winkel kan je bijvoorbeeld perfect met hemelwater dweilen om zo drinkwater te besparen. Ook op Fine Food Meat, onze site voor vleesverwerking, namen we enkele initiatieven om ons waterverbruik duurzaam en efficiënt te organiseren.

Zuivering

Op die site staan 3 waterzuiveringsinstallaties. De PURA-installatie (PUrification of RAinwater) gaat verder dan de regenwaterbuffers op onze andere sites en zuivert het opgevangen regenwater tot drinkwater. Ook met het afvalwater van onze vleesproductie gaan we aan de slag. Dat water is te vervuild om in de riolering te lozen en moet dus gezuiverd worden. Die zuivering gebeurt door een biologische installatie, waar we het afvalwater mengen met actief slib - een mix van micro-organismen die het afval verteren. Daarna scheiden we het slib van het water, dat nu voldoende zuiver is om te lozen. Toch eindigt dit water niet in de riolering: we gaan nog een stapje verder en sturen het naar de laatste zuiveringsinstallatie op Fine Food Meat.

Hergebruik

Vleesverwerking is erg waterintensief. Niet enkel voor de productie van vleesbereidingen op zich is veel drinkwater nodig, ook voor bijvoorbeeld het schoonmaken van de machines in een productieomgeving is water van een goede kwaliteit nodig.

R&D-ingenieur Lize Linclau
Om dat waterverbruik zo duurzaam mogelijk aan te pakken, staat die derde waterzuiveringsinstallatie er. Die filtert met behulp van membranen het gezuiverde afvalwater nog verder tot drinkwater, dat we opnieuw gebruiken in het productieproces

Wateroverlast

Water opslaan, zuiveren en hergebruiken is ideaal wanneer we geconfronteerd worden met droogte. Maar wat als het water met bakken uit de lucht valt? Dan beschermen we onze winkels en verlichten we de druk op de riolering. Door in ons ontwerp en inrichting slimme keuzes te maken verkleinen we het risico op zware schade door een overstroming. Denk maar aan onze technische installaties, die hoog en droog op een platform staan.

Wij houden de regen buiten, maar dat water moet natuurlijk wel ergens heen. Om bij hevige regenval de riolering te ontlasten bekijken we de mogelijkheden van waterdaken. Daar houden we niet enkel regenwater vast, we voeren het ook vertraagd af. Zo vlakken we de piek uit en krijgt de riolering niet al dat water in één keer te verwerken. In Ninove koppelen we zo’n waterdak bovendien aan een prachtig groendak.

Samenwerken rond water

We hebben dus enorm veel kennis en kunde rond water in huis, maar we kunnen het niet alleen. In Veurne zitten we bijvoorbeeld mee in het project Suikerpark. We onderzoeken er onder meer hoe we het water dat we opvangen op het dak en de parking van onze Colruyt-, Bike Repbulic- en Dreamlandwinkels kunnen afstaan aan de waterbekkens in het nabijgelegen natuurgebied.

Je merkt het: water binnen Technics is als een rivier, ’t staat nooit stil!

Interesse om te werken bij Colruyt Group Technics en Engineering?