Waarom is onze waterstof groen?

Voor wie begaan is met het milieu, is waterstof dé brandstof van de toekomst. Want als je auto op waterstof rijdt, stoot hij geen CO₂ maar alleen onschadelijke waterdamp uit. Om 100 % duurzaam te zijn, moet die waterstof dan natuurlijk wel met hernieuwbare, groene energie geproduceerd zijn. En dat doen we bij Colruyt Group.

Waterstof maken via elektrolyse

Waterstof (H2) in zijn zuivere vorm komt bijna niet voor in de natuur. We moeten het dus zelf produceren. Dat kan via elektrolyse. Dat is een chemisch proces waarbij water door elektriciteit gescheiden wordt in waterstof en zuurstof. De waterstof die daaruit voortkomt, is alleen ‘groen’ als je hernieuwbare elektriciteit gebruikt. En dat doen wij sinds 2012 in het distributiecentrum Dassenveld in Halle. We zetten de energie van onze windturbines en zonnepanelen via elektrolyse om in waterstof. 

Solar panel
Voor de elektrolyse van water gebruiken we alleen maar hernieuwbare energie.

Waterstof past in een slim energienetwerk

Voor onze elektriciteit willen we graag werken met een ‘smart grid’: een slim netwerk dat de energievraag en het -aanbod op elkaar afstemt. Door automatisch elektrische toestellen uit te schakelen als er weinig wind of zon is. Of omgekeerd, door de diepvriezers net extra hard te laten werken als er veel groene stroom gemaakt wordt.

Omdat het niet altijd stevig waait als we energie willen verbruiken, werken we met een waterstofbuffer. Die helpt ons om flexibel om te gaan met de stroomproductie. We zetten groene stroom om in waterstof als er een overschot is en wanneer windturbines en zonnepanelen minder produceren, zetten we de opgeslagen waterstof weer om naar elektriciteit. Ons eigen waterstofstation beheert heel die buffer.

Lees meer

Waterstof als duurzame brandstof

Waterstof is ook een alternatief voor fossiele brandstoffen. Grote voordeel: auto’s of transpalletten die op waterstof rijden, stoten alleen waterdamp uit. Geen fijn stof, roet of CO2. Wij testten onze eerste waterstofwagen al in 2015, ondertussen telt onze vloot er al 18. Bovendien kan iedereen sinds eind 2018 100 % groene waterstof tanken in ons DATS 24-station in Halle.

lees meer


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Sustainable cities and communities [Translate]Climate action