Vergroening wagenpark op kruissnelheid

Om de luchtkwaliteit te verbeteren en de impact van het verkeer op het klimaat te beperken, vergroent Colruyt Group continu zijn wagenpark. Nu al rijdt meer dan een kwart van onze bedrijfsvoertuigen (zowel voor logistiek vervoer als personenvervoer) op alternatieve energie. Hebben medewerkers recht op een bedrijfswagen? Dan stimuleren we hen om te kiezen voor een wagen op CNG of een elektrische auto. Ook waterstofwagens maken deel uit van ons wagenpark.

Minder fijn stof met CNG

Met CNG of compressed natural gas kies je voor een auto die veel minder fijn stof uitstoot dan een diesel- of benzinewagen. Fijn stof is de oorzaak van heel wat luchtwegenaandoeningen en zo een groot gevaar voor de volksgezondheid. Bovendien is rijden op aardgas niet alleen ecologischer maar ook goedkoper.

Midden 2017 telde ons wagenpark al meer dan 1.000 CNG-personenwagens. We breiden het aanbod voor onze medewerkers ook regelmatig uit met nieuwe modellen.

Meer lezen

Stille evolutie: elektrische wagens

We investeren al enkele jaren in elektrische voertuigen. Die stoten helemaal geen CO2 of fijn stof uit en zijn dus letterlijk een verademing voor mens en milieu. Zeker wanneer de gebruikte elektriciteit, zoals bij Colruyt Group, ook milieuvriendelijk wordt opgewekt.

Samen met DATS 24 en Eoly werken we ook aan de uitbouw van een netwerk van elektrische laadpalen. Zo kunnen klanten en medewerkers eenvoudig de batterij van hun wagen opladen, terwijl ze werken of winkelen.

Meer lezen

Waterstofwagens: een frisse bries

Waterstof is een onuitputtelijke en schone brandstof. Reden genoeg voor Colruyt Group om al sinds 2015 te experimenteren met een eerste waterstofwagen.

Krijgen de experts gelijk en wordt waterstof dé milieuvriendelijke brandstof van de toekomst?

Meer lezen

Ook groener goederenvervoer

Kilometers beperken, piekmomenten vermijden én werk maken van een schonere vloot: ook bij ons goederenvervoer willen we de CO2-uitstoot beperken en het verkeer ontlasten.

Voor onze dienstvoertuigen en bestelwagens maken we nu al gebruik van groene alternatieven. Voor het zware vrachtvervoer onderzoeken we volop de mogelijkheden van elektriciteit en waterstof als brandstof. Sinds 2015 testen we ook al elektrische trekkers op onze logistieke sites.

Meer lezen

Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Good health & wellbeing [Translate]Affordable and clean energy [Translate]Industry, innovation & infrastructure [Translate]Climate action