Slimme en duurzame mobiliteit

Samen leggen we elke dag heel wat kilometers af. Dat stelt ons voor uitdagingen: verkeersdrukte, parkingdruk, ongevallen, geluidsvervuiling en uitstoot van CO2, NOx en fijnstof. Met uitdagingen komen ook grote opportuniteiten voor een slimme, innovatieve en duurzame mobiliteit.

Wat wij precies onder ‘duurzame mobiliteit’ verstaan, lees je in onze definities.

Hoe zet Colruyt Group zich in voor een duurzame mobiliteit?

We willen mobiliteit efficiënt, veilig en met respect voor de gezondheid, de omgeving en het klimaat organiseren om zo onze maatschappelijke opdracht te kunnen blijven waarmaken en samen met anderen de bereikbaarheid in de samenleving te garanderen. We focussen in het bijzonder op verkeersveiligheid en reductie van schadelijke emissies (CO2, NOx en fijnstof).

Als retailer hebben we impact op de mobiliteit van

  • onze medewerkers
  • onze klanten
  • ons goederentransport

Onze aanpak vatten we samen in zes V’s:

  • Vermijden: zo weinig mogelijk onnodige verplaatsingen voor onze medewerkers, klanten en goederen
  • Verschuiven: alternatieve, duurzame vervoersmiddelen (modal shift)
  • Verschonen: alternatieve, groene brandstoffen
  • Veiligheid: nul verkeersslachtoffers
  • Verdiepen: op basis van expertise en inzichten uit objectieve data en informatie
  • Verbinden: inspireren en samenwerken met andere bedrijven, partners, belangenorganisaties en de overheden

Onze doelstellingen en initiatieven

We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Medewerkersmobiliteit’.


Initiatieven rond 'Medewerkersmobiliteit'

We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Goederentransport’.


We hebben nog geen doelstellingen bepaald voor ‘Klantenmobiliteit’.


Initiatieven rond 'Klantenmobiliteit'