E-mail disclaimer

E-mailverkeer is onderworpen aan volgende voorwaarden:

De informatie vervat in deze e-mails (inclusief de bijlagen) is strikt vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Het verder verspreiden, kopiëren of gebruiken van deze informatie zonder expliciete toelating is verboden.

Indien u deze e-mail per vergissing heeft ontvangen, verwittig dan de afzender en vernietig onmiddellijk de per vergissing ontvangen e-mail.

E-mails en bijgevoegde bestanden worden zorgvuldig gecontroleerd op computervirussen volgens onze standaardprocedures, doch wij waarborgen niet dat e-mailverkeer virusvrij is.