Kennisgevingen

Verwijzend naar Titel II van de wet van 2 mei 2007 en het Koninklijk Besluit van 14 februari 2008 (openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in op de beurs genoteerde vennootschappen) volgt hierna alle relevante wettelijke informatie inzake de kennisgeving van belangrijke deelnemingen.

Bepaling van de ‘noemer’

  • Het maatschappelijk kapitaal van Colruyt Group N.V. bedraagt in totaal EUR 378.985.470,73.
  • Dit kapitaal wordt vertegenwoordigd door 127.348.890 aandelen Colruyt (COLR.BR), die elk recht geven op één stem.
  • Het totaal aantal stemrechten (de “noemer”) bedraagt dus 127.348.890.
  • Meer informatie over de recente historiek van het aandeel Colruyt vindt u hier

Bepaling van de ‘drempel’

Een deelneming in het aandeel Colruyt (COLR.BR ISIN BE0974256852) wordt berekend volgens de breuk:

Totaal aantal aangehouden Colruyt-aandelen
                                                                               _________
Totaal aantal stemrechten (127.348.890)

De statuten voorzien niet in statutaire drempels. Derhalve zijn de wettelijke drempels per schijf van 5 % van toepassing. Bij elke overschrijding per schijf van 5 procentpunten (5 %, 10 %, 15 %, …) is derhalve een kennisgeving verplicht.

Kennisgevingsplichtige personen dienen bij elke nieuwe kennisgeving minstens volgende informatie kenbaar te maken:

  • de datum van de drempeloverschrijding;
  • de overschreden drempel;
  • het aantal en het percentage van de stemrechten na de verwerving of vervreemding.

Kennisgevingsplichtige personen worden verzocht hun kennisgeving (transparantiemelding) tegelijkertijd te melden aan:

  • Aan Colruyt Group, via e-mail aan investor@colruytgroup.com (ter attentie van Kris Castelein, secretaris Raad van Bestuur); voor meer informatie kan u terecht op het nummer +32 2 363 55 45;
  • de FSMA, via het e-mailadres trp.fin@fsma.be.

Voor meer informatie over de transparantiewetgeving en het verplicht te gebruiken standaardformulier verwijzen we naar de website van de FSMA, Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (www.fsma.be).

De door Colruyt Group ontvangen transparantiemeldingen, gesorteerd op meest recente eerst, vindt u hieronder:

De door Colruyt Group ontvangen transparantiemeldingen vind je hieronder:

07-03-2024 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving Colruyt Group, Korys en Familie Colruyt
14-12-2023 Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving Colruyt Group, Korys en Familie Colruyt
19-10-2023 Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving Colruyt Group, Korys en Familie Colruyt
29-08-2023 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1/4/2007)
17-05-2023 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, Korys en familie Colruyt
27-03-2023 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving Colruyt Group, Korys en Familie Colruyt
20-12-2022 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group
07-10-2022 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group en Korys
04-10-2022 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group
30-08-2022 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
10-08-2022 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group en de familie Colruyt
04-01-2022 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group en Korys
05-10-2021 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, de familie Colruyt en Sofina Group
30-08-2021 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
28-08-2020 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
30-08-2019 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
18-02-2019 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, de familie Colruyt en Sofina Group
27-12-2018 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
30-08-2018 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
30-03-2018 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
08-12-2017 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group
02-12-2017 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group en Korys
30-08-2017 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
09-05-2017 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Sofina Group
06-01-2017 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
30-08-2016 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007).
18-12-2015 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
28-08-2015 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
19-12-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
29-08-2014 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
24-07-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
07-07-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - The Bank of New York Mellon Corporation
01-07-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
06-06-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - The Bank of New York Mellon Corporation
27-05-2014 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
28-08-2013 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
21-12-2012 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
29-10-2012 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
27-08-2012 - Aanmelding van een akkoord van onderling overleg (art. 74 van de wet van 1-4-2007)
08-05-2012 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Colruyt Group, familie Colruyt en Sofina Group
28-10-2010 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Macquarie Group Limited
22-10-2010 - Openbaarmaking van een transparantiekennisgeving - Macquarie Group Limited