9 samenwerkingsprincipes

Colruyt Group werkt samen met heel wat bedrijven. Om een duurzaam partnership te garanderen, nemen we daarbij steeds onze negen samenwerkingsprincipes in acht. 

Samenwerking leggen we formeel vast

Bij Colruyt Group spreken we pas van een samenwerking wanneer het wederzijdse engagement op papier staat. Er gaat een zinvol proces aan vooraf, waarbij we elkaar leren kennen en onze verwachtingen afstemmen. Dat maakt dat er achteraf minder discussies zijn. Zijn die er toch, dan hebben we altijd een gezamenlijk referentiekader om op terug te vallen. Gedocumenteerde afspraken zijn nooit vrijblijvend, het zijn objectieve werkmiddelen die de relatie bevorderen.

We respecteren onze overeenkomsten

Bij Colruyt Group komen we onze afspraken na. Ons gegeven woord staat voor iets. Dat neemt niet weg dat er ook ruimte moet zijn om – wanneer de context verandert – in dialoog te gaan en samen aanpassingen te doen aan de gemaakte afspraken. Op die manier blijven we een betrouwbare partner.

We werken aan een win-win-win

Bij Colruyt Group willen we samen meerwaarde creëren. Het is onze intentie dat alle betrokken partijen daar beter van worden. Onze klanten in de eerste plaats, maar ook onze partners en wijzelf (win-win-win). Samen met onze partners gaan we op zoek naar wat ons bindt (en wat ons scheidt). We bepalen samen de richting en de aanpak en beschouwen daarbij de meerwaarde voor onze eindklant als gezamenlijke doelstelling.

We evalueren samen en regelmatig

We willen regelmatig stilstaan bij de samenwerking en elkaar zo stimuleren om die te blijven verbeteren. Dat kan pas door vooraf duidelijke verwachtingen uit te spreken en daarover in dialoog te gaan. We zien onze partners als een belangrijk klankbord en appreciëren hun feedback. Zelf geven we ook feedback over hoe wij de samenwerking ervaren, zowel zakelijk als relationeel. Gebrek aan openheid kan een reden zijn om de samenwerking stop te zetten.

We zijn transparant

Bij Colruyt Group spreken we met onze partners van tevoren af welke wederzijdse informatie of andere hulpmiddelen er nodig zijn om goed te kunnen samenwerken. We leggen samen vast welk niveau van wederzijdse transparantie we garanderen. Daarin gaan we echter ook niet verder dan nodig. We blijven per slot van rekening twee partijen, elk met – naast onze gezamenlijke doelstelling – een eigen missie en strategie.

We bouwen aan een langetermijnrelatie

Bij Colruyt Group gaan we maximaal voor langetermijnrelaties met onze partners. Door lang en goed samen te werken, leren we elkaar beter verstaan en spelen we beter op elkaar in. Op die manier groeit het vertrouwen en werken we efficiënter samen. Bovendien bieden langetermijnrelaties ook opportuniteiten om de samenwerking inhoudelijk verder uit te diepen en samen nieuwe initiatieven op te zetten ten voordele van onze klanten.

We werken samen vanuit onze waarden

We vertrekken vanuit onze waarden om onze missie te realiseren. Dat is ons gemeenschappelijk referentiekader, ook ten opzichte van onze partners. De waarden van onze partners hoeven niet identiek te zijn aan die van ons, maar wel op zijn minst compatibel. We spreken pas over een waardengedreven samenwerking als we elkaars beweegredenen en intenties begrijpen en erkennen. Bij strategische partnerships wordt elkaars waarden delen uiteraard essentiëler.

We handelen kwalitatief, efficiënt, effectief en proactief

Bij Colruyt Group willen we niet alleen dat onze partners kwalitatieve diensten of producten leveren, maar ook dat ze samen met ons streven naar efficiëntie en effectiviteit. Bovendien willen we dat beide kanten zich proactief en ondernemend opstellen. We zijn vooruitziend, anticiperen op mogelijke ontwikkelingen binnen onze samenwerking en nemen op tijd initiatief.

We streven naar breed draagvlak

Bij Colruyt Group willen we dat alle beslissingen die we nemen in het kader van een samenwerking door beide partijen gedragen worden. Zelfs wanneer er uitzonderlijk eens geen sprake kan zijn van een win-win-win. Ook in gevallen waar een van de partners op korte termijn in eigen vel moet snijden, willen we dat we samen achter die keuze kunnen staan en de lange termijn laten primeren. Echte partnerships doorstaan ook de moeilijkere tijden.

Duurzame partnerships

Onze negen samenwerkingsprincipes sluiten aan bij de waarden van onze groep en geven vorm aan hoe we samen vandaag en in de toekomst een positief verschil willen maken. Samenwerken met partners doen we onder meer om onze duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Samen nemen we concrete engagementen voor mens en milieu, en we wisselen kennis en ervaringen uit.