Een revolutie in leren en ontwikkelen voor IT-analisten

Colruyt Group IT transformeerde recent zijn aanpak rond leren en ontwikkelen voor IT-analisten. Het doel van deze transformatie was om de puur technische focus te overstijgen en te kiezen voor een methode-georiënteerde strategie. We creëerden zo een gemeenschappelijk kader voor onze analisten, in lijn met de methodologieën die gebruikt worden door ontwikkelaars, architecten en projectmanagers.

Creatie van een IT-analyse framework

Om dit nieuwe gemeenschappelijk kader te realiseren, maakten we gebruik van de BABOK (Business Analysis Body of Knowledge). Zo bepaalden we specifieke kennisgebieden voor IT-analisten, die al hun activiteiten omvatten – van de analyse van situaties tot het ontwerpen van oplossingen. Voor de uitrol van dit raamwerk kozen we voor een multichannel-aanpak, met vernieuwde trainingen gebaseerd op praktijkervaringen van onze analisten, gerichte coaching en community deep dives. Het was een intensief proces, maar vandaag kunnen we stellen dat er een uniforme ‘analytische taal’ wordt toegepast binnen onze organisatie.

Dimitri Menia, senior IT-analist en methode-expert, vertelt: “Vroeger was de methode -informatie verspreid over verschillende PowerPoints, waardoor we bij elke processaanpassing opnieuw moesten zoeken naar de juiste informatie. Nu komen we sneller tot de kern en weten we meteen wat de mogelijke impact kan zijn.

Vadim Deylgat

Multichannel-benadering

De implementatie van dit framework vereiste een doorgedreven aanpak via meerdere kanalen. We zetten onder meer in op:

  • Het afstemmen van bestaande trainingen op het nieuwe framework.
  • Deep dives in de community, gericht op specifieke kennisgebieden, om diepgaand begrip te bevorderen.
  • Coaches die een cruciale rol speelden bij het inbedden van het framework in onze organisatie.

Vadim Deylgat, senior IT-analist en trainer analysemethodiek van het vakteam, benadrukt dat er nu een coherent verhaal verteld wordt, zowel bij het trainen als bij community-sessies voor IT-analisten. Het uitlichten van details binnen één algemeen kader maakt het sterker en gemakkelijker om binnen de organisatie te borgen. “Projecten worden op een meer consistente manier aangepakt, in plaats van ad hoc en à la tête du client,” bevestigt Vadim.

Positieve veranderingen en flexibiliteit

Het nieuwe kader biedt zelfstandigheid en flexibiliteit. Dimitri geeft aan dat er meer agile gewerkt moet worden in bepaalde sectoren, zoals e-commerce voor onze food-merken, waardoor meer flexibiliteit zeer welkom was. Het gedeelde framework zorgt paradoxaal genoeg ook voor meer autonomie. “Het is als bergbeklimmen,” verduidelijkt Dimitri. “Iedereen krijgt alle benodigde tools, zoals klimhaken, schoenen en touwen, maar je hoeft ze niet altijd te gebruiken – jij beslist op basis van de situatie en context wat je nodig hebt.”

Ook andere vakgebieden binnen de organisatie beginnen deze nieuwe aanpak over te nemen, omdat ze de voordelen zien van een procesmatig gedeeld kader.

Dimitri Menia
Dimitri Menia, senior IT-analist
De methodologie toont nu al zijn voordelen over verschillende disciplines heen.

Leerpunten en resultaten

Tijdens het proces leerden we dat het essentieel is om materiaal te maken dat dicht bij je doelgroep staat. Zo blijft de inhoud relevant en gemakkelijk te begrijpen, wat leidt tot een betere betrokkenheid en mooie leerresultaten.

We realiseerden ons ook dat een methodologische verandering een aanzienlijke doorlooptijd vereist. Zo'n verandering kan niet overhaast worden doorgevoerd. Er is voldoende tijd nodig voor een goede implementatie en acceptatie binnen de organisatie.

De resultaten van onze inspanningen zijn nu al zichtbaar, met een uniforme analytische taal die begint aan te slaan bij de hele organisatie. We gaan door met het uitbreiden van onze kennisgebieden en het verkennen van innovatieve manieren om deze waardevolle kennis te verspreiden en te verankeren.

Vadim Deylgat, senior IT-analist
We reiken onze analisten een logisch, coherent verhaal aan dat ze in elke context kunnen toepassen.