Medewerkers sterk maken en sterk houden

Beter worden in je werk? Doorgroeien? Op de hoogte blijven van de laatste evoluties in je vakgebied? Opleidingen zijn cruciaal. Ook voor wie al even aan de slag is. “Daarom zetten we bij Colruyt Group IT volop in op continu leren”, vertelt Stijn Vancraeynest, VAKgebiedverantwoordelijke bij de IT-afdeling van Colruyt Group. “Zo verhogen we het vakmanschap van onze medewerkers.”

Tags Learning & development

VAKmensen ondersteunen

Bij Colruyt Group zien we vakmanschap als meer dan het correct kunnen uitvoeren van je job. VAKmensen hebben de nodige Vaardigheden, Attitude en Kennis, stralen beroepsfierheid uit en zijn geïnspireerd door de waarden van het bedrijf. Om het vakmanschap van z’n medewerkers te bevorderen heeft Colruyt Group meerdere VAKteams. Zo ook in de IT-afdeling. “Onze VAKteams richten zich tot alle verschillende IT-profielen”, legt Alwin Stroobant uit (verantwoordelijke VAKteam ITIS). “Dat gaat van collega’s die nieuwe IT integreren, tot zij die bestaande IT operationeel houden.” “Hoe we hen ondersteunen?”, vult Stijn aan. “Er zijn heel wat mogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld een specifieke training volgen, coaching krijgen of deel uitmaken van de community van je functie.”

Een leertraject op maat

Alwin: “Voor elke functie werken we een leertraject uit, op basis van de competenties die de medewerker nodig heeft. Dat gaat van vaktechnische competenties tot softskills. Het trainingspakket van een business architect ziet er inhoudelijk dan ook helemaal anders uit dan dat van een software engineer. We vinden het ook belangrijk dat ons aanbod aansluit bij de laatste ontwikkelingen, enerzijds binnen Colruyt Group en anderzijds binnen het vakgebied. Interne trainingen en coaching worden dan ook regelmatig gegeven door onze eigen IT-medewerkers: experten in hun vak, die de praktijk als geen ander kennen. Maar onze collega’s kunnen natuurlijk ook externe trainingen volgen.”

“Volgde je een opleiding? Dan eindigt het daar niet. Na sommige trainingen krijg je een persoonlijke coach toegewezen die je achteraf de nodige ondersteuning biedt. Niet alleen door te zeggen wat je moet doen, maar vooral door je inzicht te bevorderen. Om softskills aan te scherpen, doen we een beroep op Colruyt Group Academy. Zo leer je bijvoorbeeld hoe je respectvol en effectief communiceert of hoe je omgaat met weerstand bij veranderingsprocessen.”

Een community voor en door IT’ers

Er is niet alleen training en coaching om het vakmanschap hoog te houden. Medewerkers krijgen ook ondersteuning in hun community. “In zo’n community brengen we medewerkers met dezelfde functie of rol bij elkaar”, legt Stijn uit. “De bedoeling? Van elkaar leren: expertise delen, vragen stellen, tips geven … Door de ervaringen van anderen doe je inzichten op die je in je eigen job kan toepassen. Een application manager kan bijvoorbeeld aangeven welke moeilijkheden hij ondervindt en een collega kan dan uitleggen hoe hij dat opgelost heeft. Dat is ook handig voor ons, als VAKteam. Zo weten wij wat er leeft en welke noden er zijn. Misschien is de opleiding niet volledig, de tooling niet up-to-date, het proces niet meer geschikt … Dan sturen we dat bij. ”

Alwin: “Die communities zijn ontstaan vanuit onze overtuiging dat veel vragen die leven in een organisatie, door de organisatie zelf opgelost kunnen worden. De medewerkers moeten elkaar alleen kunnen vinden. Als VAKteam proberen we dat te faciliteren, bijvoorbeeld door de juiste platformen aan te bieden. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat de medewerkers de community levendig houden.”

Inspireren en helpen

Alwin: “Communities kunnen op verschillende manieren vorm krijgen. Je hebt kleinere communities die regelmatig samenkomen. Maar je hebt ook virtuelere communities, zoals die van onze Java-developers. Zij hebben een digitaal platform waarop ze elkaar inspireren en helpen. Ze delen er artikels over de nieuwste tendensen, maar ook tips en ervaringen. Zo vinden ze snel de juiste info of specialist.”

Stijn: “Een concreet voorbeeld: binnen onze IT-afdeling loopt er een project om naar een service-georiënteerde organisatie te gaan. Voor alle nieuwe rollen die daarin worden geïntroduceerd, hebben we een community, of zijn we die aan het opstarten. We merken dat wie in een nieuwe rol zit, en dus nog volop z’n weg aan het zoeken is, veel voordeel ondervindt van het delen van vragen of ideeën. De community zorgt ervoor dat het vakmanschap van elk lid veel sneller stijgt dan wanneer ze alles zelf moeten ontdekken.”

Intensief innovatief

De IT-wereld evolueert razendsnel en wordt ook steeds complexer. Alwin: “Daarom volgen we de laatste tendensen en evoluties goed op. Die proberen we af te stemmen met wat – vandaag of in de toekomst – zinvol kan zijn voor onze groep. Zo proberen we nieuwe inzichten binnen te brengen én ervoor te zorgen dat we klaar zijn voor de uitdagingen van morgen.”

“We zullen dan ook extra VAKteams op poten zetten”, gaat Stijn verder. “Zo focussen we nu ook op security en datamanagement. Topics die zodanig belangrijk zijn in onze digitaliserende wereld, dat ze extra aandacht verdienen. Om ervoor te zorgen dat we mee blijven met de laatste innovaties. Of nog beter: dat we zelf innoveren!”