Op naar duurzamer beton

Samenwerken rond duurzamer bouwen, da’s iets voor ons! De ondertekening van het Vlaams betonakkoord past perfect in dat plaatje.

Hele sector betrokken

Hilde Carens: “Het akkoord is het resultaat van 2 jaar intensieve samenwerking met de volledige betonsector, van betonproducenten over attesteerbedrijven tot slopers. Beton is alomtegenwoordig in de bouwsector, bevat cement en heeft daardoor een stevige milieu-impact. De afgelopen jaren bekeken we hoe we beton op een duurzamere manier kunnen inzetten in het bouwproces.”

Daarbij werd de hele keten van productie tot sloop onder de loep genomen. Hilde: “Bij de productie, bijvoorbeeld, is het vooral het cement dat voor een stevige milieu-impact zorgt. Daar zijn we gaan kijken of we dat kunnen vervangen of de productie milieuvriendelijker kunnen organiseren. Ook de effectieve toepassing van beton in gebouwen – voor ons erg belangrijk – kwam aan bod. Maak je er elementen van die eenvoudig herbruikbaar zijn? Of zorg je voor een product dat je hoogwaardig kan gaan recycleren?”

Vraag en aanbod

Hilde: “Wij hebben er als lid van zowel de stuurgroep als de transitiegroep mee geholpen om de ambities zo hoog mogelijk te leggen. Met de ondertekening engageren we ons nu om die theorie om te zetten in praktijk. Als bouwheer stootten we op het probleem dat er weinig of geen aanbod is wat duurzaam beton betreft. Betonproducenten spreken dan weer van een te lage vraag, waardoor het niet rendabel is om hun productieproces om te gooien. Door dit gezamenlijk engagement kunnen wij rekenen op een degelijk aanbod, terwijl de producenten zeker zijn van voldoende vraag.”

Concrete acties

Dat brengt ons naadloos bij ons eerste initiatief. Hilde: “Afhankelijk van de toepassing schrijft de BENOR-norm een maximum van 20 of 30 procent recyclaat voor. Wij nemen die percentages nu als minimum op in onze bestekteksten.”

Daar stopt het uiteraard niet. Ook vroeger in het proces bekijken we wat mogelijk is. Hilde: “Kunnen we bepaalde elementen in prefab zetten in plaats van in gegoten beton? Die vraag analyseren we samen met onze ontwerpers. Belangrijk is dat we in de ontwerpfase ook meteen onderzoeken hoe we die elementen later kunnen demonteren. Zo kunnen we ze – intern of extern – gaan hergebruiken.”

Verder lichten we een bouwproject volledig door om per toepassing te bekijken hoe we ons betonmengsel zo duurzaam mogelijk kunnen maken. Hilde: “We onderzoeken bijvoorbeeld of en hoe we voor sommige toepassingen het cement in het mengsel (deels) kunnen vervangen. Voor dat onderzoek kregen we net de officiële goedkeuring voor een gezamenlijk subsidieproject onder leiding van Buildwise – het Living Lab Circulair Beton. De lessen die we hieruit trekken verwerken we in standaarden voor toekomstige projecten.”

Interesse om te werken bij Colruyt Group Technics en Engineering?