Innovatie zit overal, zelfs in een paneerbak

Efficiëntie: het zit bij Colruyt Group overal. Soms op heel zichtbare plaatsen, denk maar aan onze elektronische prijsetiketten, maar minstens even vaak op plekken waar je het misschien niet meteen verwacht. Zoals de beenhouwerij in onze Colruytfilialen.

Ruimte voor verbetering

Neem nu het paneren van vlees. Om dat proces vlotter en efficiënter te laten verlopen klopten onze beenhouwers aan bij projectmanager Corneel Claes. Het ontwerp van de bak waarin het vlees gepaneerd wordt kon beter, en dus haalde Corneel Dieter Schotte bij het project. Als productdesigner zet Dieter de wensen van het team om in een werkend ontwerp.

Ook Taggy Van Autreve zat van in het begin mee aan boord. Als aankoper zocht en vond hij een leverancier die het ontwerp van Dieter kon produceren. De ideale bak die het team voor ogen had was immers niet kant-en-klaar beschikbaar op de markt.

Van prototype naar product

Het ontwerp van de nieuwe paneerbak doorliep een aantal stappen. Van een computermodel ging Dieter via een eerste prototype in karton naar een 3D-geprint prototype. Bij elke stap werden alle partijen betrokken, van beenhouwer tot leverancier. Zo werd voor elk ontwerp gekeken of het wel effectief beter werkte, en of de fabrikant het kon produceren.

Innovatie: een kwestie van samenwerken

De verbetering van de paneerbak is een mooi voorbeeld van hoe we binnen Colruyt Group samenwerken. Elke afdeling heeft zijn expertise, en de combinatie van al die kennis en kunde levert mooie resultaten op. Corneel, Dieter, Taggy en onze beenhouwers zorgden zo elk op hun manier voor het slagen van dit project.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Technics en Engineering?