Collibri Foundation

Als retailer koopt Colruyt Group internationaal producten aan, ook uit regio’s in economische ontwikkeling. De producenten daar hebben niet altijd alle middelen beschikbaar of het ontbreekt hen aan kennis en vorming. Daarom herinvesteert Colruyt Group in die regio’s al sinds 2002 een deel van zijn omzet via Collibri Foundation in kleinschalige vormings- en scholingsprogramma’s voor jongeren.

Jongeren maken de toekomst

Op die manier willen we hen kansen aanreiken om hun eigen toekomst en die van hun land op te bouwen. Via Collibri Foundation willen we jongeren: 

een goede opleiding bieden 
helpen groeien als persoon
stimuleren in hun zin voor initiatief, samenwerking en ondernemerschap

Onze vijf pijlers

Onze organisatie steunt op vijf pijlers. Vorming blijft daarbij de motor. 

1. Vorming in landen in ontwikkeling, van lager tot hoger onderwijs. 
2. Vorming in België voor jongeren in moeilijke socio-economische situaties. 
3. Verbinden van jongeren via uitwisselingsinitiatieven. 
4. Bewust betrekken van medewerkers, klanten, partners via ambassadeurschap en acties.
5. Transparante organisatie door o.a. de samenwerking met de Koning Boudewijnstichting. 

Vragen?

Contactformulier

+32 (0)2 363 55 45

Tijdens de kantooruren

2003

13 projecten, waarvan 3 in België

Educate. Develop. Empower.