Missie en waarden

Net zoals in een gewone familie, zijn de zusterbedrijven van Colruyt Group niet allemaal met dezelfde activiteiten bezig. Toch trekken we aan hetzelfde touw en spreken we één taal dankzij een sterke gemeenschappelijke identiteit. Die vertaalt zich in een missiezin en negen kernwaarden waarin de volledige groep zich herkent.

Elk woord in die missiezin kozen we heel bewust

 • Samen: we houden rekening met al onze medewerkers, klanten, leveranciers, fabrikanten, aandeelhouders enz.
   

 • Duurzaam: duurzaam ondernemen zit in ons DNA. We werken met een minimum aan grondstoffen, energie en menselijke inspanning. Zo maken we het verschil, ook voor de volgende generaties.
   

 • Meerwaarde: we mikken op een maximum aan meerwaarde voor de economie, de mens en het milieu.
   

 • Waardengedreven vakmanschap: we zien vakmanschap als meer dan het correct kunnen uitvoeren van een job. VAKmensen hebben de nodige Vaardigheden, Attitude en Kennis, stralen beroepsfierheid uit en zijn geïnspireerd door de groepswaarden.
   

 • Retail: we focussen op de detail- en groothandel.

9 groepswaarden die leven

Mooie woorden zetten we graag om in daden. Aan elk van onze kernwaarden is een aandachtspunt gekoppeld waarop we bewust willen letten in de praktijk. 

 

 • Respect: iedereen is gelijkwaardig. Elk individu kan zichzelf zijn en zich verder ontwikkelen.
   
 • Samenhorigheid: we stimuleren samenwerking op alle niveaus en we vinden als team aansluiting bij elkaar. 
   
 • Eenvoud: onze medewerkers houden de dingen zo eenvoudig mogelijk. We werken snel, (kosten)efficiënt en vermijden dubbel werk.
   
 • Dienstbaarheid: helpen maakt deel uit van onze kwaliteit. We staan op een authentieke manier ten dienste van onze klanten en collega’s. 
Teamdag medewerkers DATS 24
Samenwerken en collegialiteit staan centraal tijdens onze teamdagen voor medewerkers.
 • Geloof: we geloven in elkaar. Wederzijds vertrouwen geeft mensen positieve energie. 
   
 • Hoop: we hopen allemaal dat we slagen in alles wat we ondernemen. Onze medewerkers krijgen de middelen die nodig zijn om goed werk af te leveren.
   
 • Ruimte: we geven en nemen bewust de tijd om even stil te staan bij ons werk en samen te kijken waar we mee bezig zijn.
   
 • Moed: we moedigen ondernemerschap aan. Iedereen krijgt de kans om initiatief te nemen.
   
 • Kracht: medewerkers die zich ten volle kunnen ontplooien, halen voldoening uit hun job en dat leidt tot arbeidsvreugde.

 

Stralende medewerker Bio-Planet
Iemand die voldoening haalt uit zijn job, dat zie je gewoon.