Van voedselverlies naar voedselwinst

In de ideale wereld is er geen afval: we gebruiken gewoon alle restmaterialen en maken er nieuwe producten mee. Wij bouwen graag mee aan zo’n systeem van circulaire economie. Zo onderzoeken we innovatieve manieren om onverkochte voeding om te zetten in nieuwe voedingswaren.

VIDEO: Drie reststromen, drie universiteiten, drie nieuw samengestelde producten!

Lekker, voedzaam en duurzaam

Eerst hebben we onze grootste reststromen in kaart gebracht: niet meer verkoopbare maar wel nog veilig consumeerbare aardappelen, bananen en brood. We vroegen studenten van 3 universiteiten om daarmee prototypes te ontwikkelen voor nieuwe producten. Onder het motto ‘Lekker, voedzaam en duurzaam’ creëerden ze ontbijtgranen, een snackreep en een gevuld pureeballetje. Na intensieve smaaktesten en een beoordeling door een internationale jury zullen we bekijken of we de producten effectief gaan produceren en in verkoop brengen.

Zoeken naar maximale meerwaarde

De zoektocht van de studenten naar nieuwe producten kadert in het internationale project Circular Food Generator Track*. Dat hebben we mee opgezet om voedseloverschotten maximaal op te waarderen, dus tot nieuwe producten voor menselijke consumptie. Die optie heeft onze voorkeur, vooraleer we overgaan tot verwerking in dierenvoeding, in de biochemie, vergisting enz. Dat is ook de reden waarom onze winkels dagelijks heel wat voedingswaren rechtstreeks schenken aan sociale organisaties.

Onverkocht brood zamelen we apart in
We gaan aan de slag met onze grootste reststromen, zoals onverkocht brood.
VIDEO: Binnen EIT Food werken we samen met ruim 50 toonaangevende partners aan innovatie en verduurzaming van de voedselketen.

Europese samenwerking

Circular Food Generator Track is een project dat werd opgezet vanuit het Europese innovatieconsortium EIT Food, waar we met Colruyt Group deel van uitmaken. Het consortium groepeert ruim 50 toonaangevende partners uit 13 landen, met bedrijven, universiteiten en onderzoekscentra. Samen werken we aan innovatie en verduurzaming van de voedselketen. Onze groep investeert zowat drie miljoen euro in EIT Food en werkt mee aan een viertal projecten, waaronder Circular Food Generator Track.

*Initiatief met steun van het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Dit orgaan van de Europese Unie krijgt op zijn beurt steun van Horizon 2020, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. EIT is niet aansprakelijk voor het gebruik van deze informatie.

 


Met dit initiatief dragen we bij aan het realiseren van deze Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

[Translate]Zero hunger [Translate]Responsible consumption & production