Van braakliggend terrein naar prachtige belevingstuin dankzij Technics

Een winkel staat of valt door de relatie met zijn klanten en buren. Bij enkele OKay-winkels versterken we die band door het groen rond te winkel extra aan te pakken.

Lokale verankering

Het project rond belevingstuinen ging in 2019 van start. Met de belevingstuinen willen we de klanten en de buurt meer bij de winkel betrekken: OKay is niet voor niets een buurtwinkel. We stellen de tuin open voor verenigingen en organiseren er infomomenten. Zo konden buurtbewoners vorig jaar een opleiding volgen over hoe je als particulier zelf aan zo’n belevingstuin begint.

Hoe begonnen wij aan onze belevingstuinen? Benny Van Gelder, landschapsarchitect bij Technics: “We hebben een 30-tal sites waar stukken grond liggen die we niet kunnen of mogen gebruiken om de winkel of parking uit te breiden.
In veel gevallen zijn dat stukken weide waar niets mee gebeurt – afgezien van 3 maaibeurten per jaar. Begin 2020 was de winkel in Rotselaar als eerste aan de beurt. Daarna volgden Zingem en Desselgem.

Specifieke ontwerpeisen

Hoe ontwerp je zo’n belevingstuin? “Elke site is anders en dat uit zich ook in het ontwerp. We kijken naar de omgeving en kiezen op basis daarvan welke bomen en planten er komen. Denk bijvoorbeeld aan een natte of droge bodem, de zuurtegraad, zit je met zand- of leemgrond, zijn er voldoende voedingsstoffen aanwezig, …”

Daar blijft het niet bij. “Elke Vlaams-Brabantse gemeente heeft koesterburen, diersoorten waarvoor de gemeente extra inspanningen doet. In Rotselaar is de sleedoornpage één van die koesterburen. De sleedoorns in onze belevingstuin zijn de ideale plek voor de oranje vlinders om hun eitjes te leggen.”

Ook op sites waar geen belevingstuin komt, stemmen we ons groenplan af op de omgeving. In Oud-Heverlee bekijken we momenteel of we nestplaatsen kunnen voorzien voor de zwaluwen die daar talrijk aanwezig zijn. Met dergelijke initiatieven dragen we waar mogelijk ons steentje bij om al onze buren – mens en dier – te ondersteunen.

Biodiversiteit en klimaatverandering

We kijken zowel naar het verleden als naar de toekomst. “Waar mogelijk proberen we bomen te herintroduceren die 100 jaar geleden voorkwamen. Door de veranderende klimaatomstandigheden is dat niet overal vanzelfsprekend. Dat klimaat zit altijd in ons achterhoofd bij de keuze van welke boom waar komt. Zo is 80% van de bomen die we planten gecatalogeerd als ‘klimaatboom’. Zo’n bomen kunnen weerstaan aan extreme droogte, hitte en overleven ook als ze door overstromingen een langere tijd stevig onder water staan.

Interesse om te werken bij Colruyt Group Technics en Engineering?